Opiskelijoiden ja asevelvollisten tuet selkokielellä | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Kelan tuet opiskelijalle

Kela voi myöntää opiskelijalle opintotukea.

Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
 • opintorahan huoltajakorotus
 • opintorahan oppimateriaalilisä
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä.

Opintotuen asumislisää voi saada vain, jos opiskelee esimerkiksi kansanopistossa tai ulkomailla.

Suomessa asuva opiskelija voi yleensä saada yleistä asumistukea.

Muita Kelan maksamia tukia opiskelijalle ovat esimerkiksi

 • koulumatkatuki
 • opintolainahyvitys
 • ateriatuki.

Kuka saa opintotukea?

Voit hakea opintotukea, kun aloitat opinnot peruskoulun jälkeen.

Voit saada opintotukea, jos opiskelet

 • lukiossa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa
 • korkeakoulussa
 • kansanopistossa.

Voit saada opintotukea myös peruskouluun, jos suoritat tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta tai aikuisten perusopetusta.

Aikuislukiolaisista opintotukea voivat saada vain ne, joilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen tai jotka suorittavat yhdistelmätutkintoa. Yhdistelmätutkinto tarkoittaa, että suoritat samaan aikaan ammatillista perustutkintoa ja lukiota.

Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa siihen, saatko opintotukea.

Jos tulet ulkomailta Suomeen opiskelemaan, et yleensä voi saada opintotukea.

Jos opiskelet ulkomailla, voit saada opintotukea Suomesta. Sinulla täytyy kuitenkin olla esimerkiksi kiinteät siteet Suomeen.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Olet suorittanut peruskoulun loppuun vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Kuka ei saa opintotukea?

Et voi saada opintotukea, jos saat esimerkiksi seuraavia tukia:

 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • sairauspäivärahaa
 • kuntoutusrahaa opintoihisi
 • eläkettä (ei koske perhe-eläkettä)
 • vuorotteluvapaakorvausta
 • opintotukea ulkomailta
 • aikuiskoulutustukea.

Jos saat aikuiskoulutustukea, voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen.

Et saa opintotukea myöskään, jos

 • olet työvoimakoulutuksessa
 • olet oppisopimuskoulutuksessa
 • olet armeijassa tai siviilipalveluksessa.

Sairastuminen

Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle ja hakea Kelasta sairauspäivärahaa.

Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, Kela lopettaa opintotukesi automaattisesti.

Lue lisää Kelan maksamasta sairauspäivärahasta.

Armeija ja siviilipalvelus

Et voi saada opintotukea armeijan tai siviilipalveluksen aikana. Jos saat opintotukea ja aloitat armeijan tai siviilipalveluksen, Kela lopettaa opintotukesi.  Voit hakea tukea uudelleen, kun jatkat opintoja.

Voit lakkauttaa opintotuen ja hakea sitä uudelleen OmaKelassa (yleiskielellä).

Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle

Kela voi myöntää opintotukea lukio-opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Aikuislukiossa voit saada tukea vain, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen tai suoritat yhdistelmätutkintoa.

Voit saada tukea myös muihin opintoihin, esimerkiksi

 • opintoihin kansanopistossa tai urheiluopistossa
 • valmentavaan koulutukseen, esimerkiksi TUVA-koulutukseen
 • aikuisten perusopetukseen.

Saat opintotukea määräajan.

Lukio-opintoihin tuki myönnetään aluksi kolmannen opiskeluvuoden loppuun. Ammatillisissa opinnoissa tuki myönnetään opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi.

Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun täytyy hakea lisäajalle tukea erikseen. Jos valmistut suunniteltua aikaisemmin tai keskeytät opintosi, muista ilmoittaa asiasta Kelaan.

Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Voit saada opintotukea, kun suoritat

 • korkeakoulututkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa maahanmuuttajille tarkoitettua koulutusta
 • erillistä arvosanaa tai opintokokonaisuutta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Opintojesi laajuus vaikuttaa siihen, kuinka kauan voit saada opintotukea. Yhden lukuvuoden aikana opintotukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta.

Jotta voit saada opintotukea, opintojen täytyy edistyä. Kela seuraa opintojen edistymistä.

Kuinka paljon opintotukea saa?

Jos opiskelijalla ei ole lapsia, hän voi saada opintorahaa ja opintolainaa enintään noin 930 euroa kuukaudessa. Tästä summasta noin 280 euroa on opintorahaa ja 650 euroa on opintolainaa. Jos opiskelijalla on lapsia, hän voi saada opintorahaan korotuksen.

Lisäksi opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Voit arvioida Kelan verkkosivuilla olevan laskurin avulla, kuinka paljon saat opiskelijan tukia (yleiskielellä).

Kysy lisää opiskelijoiden ja asevelvollisten tuista palvelunumerosta 020 692 209.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?