Takuueläke | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, joka on 976,59 e/kk. Jotta saa takuueläkettä, voivat kaikki eläkkeet ennen verotusta olla yhteensä enintään 968,69 e/kk.

Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin tätä pienemmäksi, jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Hae ensin Suomesta ja ulkomailta kaikki ne eläkkeet, joihin sinulla on oikeus. Täyden takuueläkkeen saat, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä täysimääräisinä. Laissa on tarkka luettelo takuueläkkeestä vähennettävistä eläkkeistä. Niihin kuuluvat esimerkiksi työeläke, kansaneläke, leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet.

Takuueläkettä eivät pienennä

  • eläkettä saavan hoitotuki
  • rintamalisä
  • eläkkeen lapsikorotus
  • ansiotulot (poikkeus: ansiotulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella saavien takuueläkkeeseen)
  • pääomatulot
  • omaisuus
  • kunnan maksama omaishoidon tuki.

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi ansaita 976,59 e/kk ilman vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Jos sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden vuoksi ja saat lisäksi takuueläkettä, voit ansaita enintään 976,59 e/kk ilman, että se vaikuttaa takuueläkkeeseen.

Takuueläke vaikuttaa asumistukeen ja perheen mahdollisesti saamaan toimeentulotukeen samoin kuin muutkin eläkkeet.

Takuueläkkeen vaikutus muihin etuuksiin

Takuueläkkeen määrä otetaan asumistuessa huomioon veroja vähentämättä (brutto).

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?