Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (784,52 e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 777,84 e/kk. Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin tätä pienemmäksi, jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Täyden takuueläkkeen saat, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä täysimääräisinä. Laissa on tarkka luettelo takuueläkkeestä vähennettävistä eläkkeistä. Niihin kuuluvat esimerkiksi työeläke, kansaneläke, leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet.

Takuueläkettä eivät pienennä

  • eläkettä saavan hoitotuki
  • rintamalisä
  • eläkkeen lapsikorotus
  • ansiotulot
  • pääomatulot
  • omaisuus
  • kunnan maksama omaishoidon tuki.

Takuueläke vaikuttaa asumistukeen ja perheen mahdollisesti saamaan toimeentulotukeen samoin kuin muutkin eläkkeet.

Takuueläkkeen vaikutus muihin etuuksiin

Takuueläkkeen määrä otetaan asumistuessa huomioon veroja vähentämättä (brutto).

Lue lisää