Takuueläke | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen.

Voitko saada takuueläkettä?

Hae ensin Suomesta ja ulkomailta kaikki ne eläkkeet, joihin sinulla voi olla oikeus. Sen jälkeen voit saada takuueläkettä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Saat eläkettä, joka oikeuttaa takuueläkkeeseen.
 • Kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 968,69 e/kk.
 • Olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun täytit 16 vuotta.

Jos olet asunut Suomessa vähintään vuoden, toisissa EU- tai ETA-maissa ja Sveitsissä karttunutta vakuutusaikaa voidaan lukea hyväksesi. Nuorelta työkyvyttömältä asumisaikaa ei vaadita, jos hän on saanut vammaistukea alle 16-vuotiaana.

Takuueläkkeeseen oikeuttavia eläkkeitä ovat esimerkiksi

 • Kelan maksama vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke
 • työeläkelaitoksen maksama vanhuuseläke (Vanhuuseläke oikeuttaa takuueläkkeeseen sen jälkeen, kun olet saavuttanut oman ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.)
 • Kelan maksama kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
 • maatalousyrittäjien luopumistuki.

Seuraavat eläkkeet oikeuttavat takuueläkkeeseen, jos ne on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella:

 • työeläkelaitoksen maksama täysi kuntoutustuki ja täysi työkyvyttömyyseläke
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava tapaturmaeläke ja elinkorko
 • sotilasvammalain perusteella maksettava tapaturmaeläke ja elinkorko
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus. (Korvaus oikeuttaa takuueläkkeeseen vasta vuoden kuluttua liikennevahingon sattumisesta.)

Jos olet maahanmuuttaja etkä saa mitään muuta eläkettä, sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen, jos olet täyttänyt 65 vuotta tai olet täyttänyt 16 vuotta ja olet kansaneläkelain mukaan työkyvytön.

Takuueläkettä voidaan myöntää ulkomailla oleskelevalle vain silloin, jos oleskelu ulkomailla on tilapäistä. Et siis voi saada takuueläkettä, jos asut pysyvästi ulkomailla.

Takuueläkkeeseen ei ole oikeutta, jos saat pelkästään työuraeläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Kuinka paljon voit saada takuueläkettä?

Takuueläkkeen täysi määrä on
976,59 e/kk

Voit saada täyden määrän takuueläkettä vain siinä tapauksessa, että sinulla ei ole muita eläkkeitä.

Takuueläkettä pienentävät lähes kaikki muut Suomesta ja ulkomailta saamasi eläkkeet. Näitä eläkkeitä ovat esimerkiksi

 • työeläkelaitoksen maksamat eläkkeet
 • Kelan maksamat eläkkeet
 • tapaturmaeläkkeet.

Myös vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää takuueläkkeen määrää.

Takuueläkkeestä vähennetään muut eläketulosi bruttomääräisinä eli ennen verojen vähentämistä.

Takuueläkettä eivät pienennä

 • ansiotulot (paitsi silloin, jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella)
 • pääomatulot
 • omaisuus
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • rintamalisä
 • eläkkeen lapsikorotus
 • itse ottamasi vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • puolison saamat eläkkeet, muut tulot tai omaisuus.

Jos takuueläkkeen määrä jää pienemmäksi kuin 7,90 e/kk, sitä ei makseta.

Kela tekee vuosittain takuueläkkeeseen indeksitarkistuksen. Indeksitarkistuksessa eläke voi suurentua tai pienentyä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa takuueläkkeen määrän automaattisesti.

Esimerkkejä yksin asuvan henkilön takuueläkkeen määrästä, e/kk
KansaneläkeTyöeläkkeet yhteensäTakuueläkeEläkkeet yhteensä
--976,59976,59
775,70-200,89976,59
775,7050,00150,89976,59
758,49100,00118,10976,59
708,49200,0068,10976,59
648,28320,417,90976,59
565,12486,73-1051,85
558,49500,00-1058,49
Esimerkkejä parisuhteessa* olevan henkilön takuueläkkeen määrästä, e/kk
KansaneläkeTyöeläkkeet yhteensäTakuueläkeEläkkeet yhteensä
--976,59976,59
692,54-284,05976,59
692,5450,00234,05976,59
675,33100,00201,26976,59
625,33200,00151,26976,59
565,12320,4191,06976,59
481,96486,737,90976,59
475,33500,00-975,33

*Parisuhteella tarkoitetaan avo- tai avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta.

Lisää esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä

Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää takuueläkettä tai voi estää sen saamisen.

Jos saat Kelan maksamaa vanhuuseläkettä varhennettuna, takuueläkkeesi pienenee samalla varhennusvähennysprosentilla kuin vanhuuseläkkeesi.

Jos saat pelkästään työeläkelaitoksen maksamaa vanhuuseläkettä varhennettuna, varhennus määräytyy kyseisen eläkkeen varhennusvähennysprosentin mukaan.

Esimerkki varhennetusta vanhuus- ja takuueläkkeestä

Yksin asuva henkilö haluaa jäädä eläkkeelle tammikuussa 2024, jolloin hän on iältään 64 vuotta ja 3 kuukautta. Hän ei saa eläkettä työeläkelaitoksesta.

Kela myöntää hänelle vanhuuseläkkeen ja takuueläkkeen varhennettuna 1.1.2024 alkaen. Koska normaalisti Kelan vanhuuseläkettä voi saada vasta 65 vuoden iässä, kumpikin eläke pienenee 3,6 % eli 0,4 % kutakin varhentamiskuukautta kohden.

Vanhuuseläke on 747,78 e/kk ja takuueläke 193,65 e/kk. Yhteensä ne ovat 941,43 e/kk. Hänen eläketulonsa ovat siis pysyvästi noin 35 e/kk pienemmät kuin silloin, jos hän hakisi eläkettä vasta 65 vuoden iässä.

Ansiotulot eivät yleensä vaikuta takuueläkkeeseen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä ja takuueläkettä, voit ansaita 976,59 e/kk ilman että ansiotulot vaikuttavat eläkkeiden maksamiseen.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä pysyvän sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella, ansiotulosi eivät vaikuta työkyvyttömyyseläkkeeseesi lainkaan. Ansiotulot vaikuttavat kuitenkin mahdolliseen takuueläkkeeseesi. Voit ansaita enintään 976,59 e/kk ilman vaikutusta takuueläkkeeseen.

Jos saat maahanmuuttajana takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella, voit ansaita 976,79 e/kk ilman että ansiotulot vaikuttavat takuueläkkeen maksamiseen.

Maksupäivä

Takuueläke maksetaan
kuukauden 22. päivänä

Jos pankit ovat maksupäivänä kiinni, eläke maksetaan edellisenä pankkien aukiolopäivänä.

Näin haet takuueläkettä

 1. Hae ensin Suomesta ja ulkomailta kaikki ne eläkkeet, joihin sinulla voi olla oikeus.
 2. Hae takuueläkettä OmaKelassa.
 3. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset.
 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi käsitelty, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näkyy myös muistutuksia, jos hakemuksestasi puuttuu liitteitä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta lomake Takuueläke GE 1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit myös hakea takuueläkettä soittamalla palvelunumeroon 020 692 202 tai asioimalla Kelan palvelupisteessä.

Hae takuueläkettä

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet takuueläkettä

Voit saada takuueläkettä aikaisintaan sen kuun alusta, kun takuueläkkeeseen oikeuttava eläke tai korvaus alkaa. Takuueläkkeessä on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Jos olet alle 65-vuotias maahanmuuttaja ja haet takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella, täytä takuueläkehakemuksen lisäksi myös lomake Työkyvyttömyyseläke ETK/KELA 7002 (pdf).

Jos saat määräaikaista takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella ja työkyvyttömyytesi jatkuu määräajan jälkeen, sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Riittää, että toimitat Kelaan uuden lääkärinlausunnon. Se voi olla B-lausunto, erillinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma, E-lausunto tai potilaskertomus, josta selviää hoitavan lääkärin arvio työkyvyttömyyden kestosta.

Muista myös ilmoittaa muutoksista, jotka vaikuttavat takuueläkkeeseen.

Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi.

Valtakirjalla toinen henkilö voi esimerkiksi hakea takuueläkettä puolestasi puhelimessa, palvelupisteessä tai postitse.

Lue lisää siitä, miten voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan Kela-asioitasi.

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat takuueläkkeeseen

Jos saat takuueläkettä, sinun täytyy ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotka voivat vaikuttaa takuueläkkeeseen. Ilmoita Kelaan, jos

 • alat saada Suomesta tai ulkomailta jotakin muuta eläkettä, korvausta tai perhe-eläkettä tai jos niiden määrä muuttuu
 • muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta.

Jos saat takuueläkkeen lisäksi Kelan työkyvyttömyyseläkettä ja olet alle 65-vuotias, ilmoita Kelaan, jos aloitat ansiotyön, josta ansaitset enemmän kuin 976,59 e/kk.

Jos olet maahanmuuttaja ja saat takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella, ilmoita lisäksi, jos

 • alle 65-vuotiaana ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 976,59 e/kk  
 • terveydentilasi tai työkykysi paranee
 • saat ammattikoulutuksen
 • keskeytät kuntoutuksen.

Tarkista lisäksi, miten muuttunut tilanteesi vaikuttaa muihin Kelan maksamiin tukiin.

Voit ilmoittaa muutoksista meille joko OmaKelassa, asiakaspalvelun kautta tai postitse.

Jos jokin muu saamasi eläke tai korvaus muuttuu:

 • Tee muutosilmoitus OmaKelassa.
 • Ilmoita muutoksesta suullisesti joko palvelunumeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä.
 • Täytä tarkistushakemus E 285 (pdf) ja postita se Kelaan.

Jos muutat ulkomaille:

 • Tee muuttoilmoitus OmaKelassa.
 • Ilmoita muutosta suullisesti joko palvelunumeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä.
 • Täytä lomake Y 38 (pdf) ja postita se Kelaan.

Jos saat takuueläkkeen lisäksi työkyvyttömyyseläkettä tai saat työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa takuueläkettä ja aloitat ansiotyön:

 • Tee ilmoitus ansiotyöstä ja työn kestosta OmaKelassa.
 • Ilmoita ansiotyöstä suullisesti joko palvelunumeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä.

Jos saat työkyvyttömyyden perusteella maksettava takuueläkettä ja elämäntilanteessasi tapahtuu jokin muu muutos:

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä 

Jäikö jotain epäselväksi?

Voit soittaa Kelan asiakaspalveluun.

020 692 202
020 692 202

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Tarvitsetko tukea asumismenoihin?

  Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, jos asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

 • Onko sinulla lääke- tai sairauskuluja?

  Voit saada korvausta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista sekä sairauteen liittyvistä reseptilääkkeistä. Lue, mihin kuluihin korvausta voi saada.

 • Tarvitsetko tukea arkeesi vamman tai vaikean sairauden vuoksi?

  Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu helpottamaan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää sekä tukemaan toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

 • Käytätkö Kela-taksia?

  Kela korvaa taksimatkojen kustannuksia henkilöille, jotka terveydentilansa tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi tarvitsevat apua kuljetuksissa terveydenhuoltoon ja takaisin.

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Jos tulosi jäävät hyvin pieniksi takuueläkkeestä huolimatta, selvitä, voisitko saada toimeentulotukea.

Sivu päivitetty 18.6.2024