Tukea kuntoutukseen | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Tukea kuntoutukseen

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. 

Kuntoutuksella parannetaan työkykyä ja toimintakykyä, jos ne ovat heikentyneet. Kela järjestää kuntoutusta ja tukee toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kelan lisäksi kuntoutusta järjestävät esimerkiksi terveyskeskukset ja sairaalat, työeläkelaitokset ja TE-toimistot.

Voit tiedustella lääkäriltä tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea.

Kysy lisää asiakaspalvelusta.

Kelan järjestämää kuntoutusta on

  • ammatillinen kuntoutus
  • kuntouttava psykoterapia
  • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • neuropsykologinen kuntoutus.

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työkykyä tai opiskelukykyä sairaus on heikentänyt tai heikentää lähivuosina.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa jaksamista töissä tai auttaa töihin palaamista. Kuntoutus voi myös auttaa nuorta pääsemään töihin. Osana ammatillista kuntoutusta voi saada myös apuvälineitä.

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Voit saada sitä myös, jos opintosi ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Nuoren ammatillista kuntoutusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa.

Voit hakea Kelasta kuntoutuspsykoterapiaa, jos sinulla on lääkärin toteama mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa opiskeluasi tai työntekoasi. Edellytys on myös, että olet saanut mielenterveyden häiriön takia hoitoa vähintään 3 kuukautta.

Lisäksi tarvitaan psykiatrin lausunto, jossa perustellaan, miksi tarvitset terapiaa.

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on sairaus tai vamma. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea ja tukea arjessa pärjäämiseen.

Voit saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos olet alle 65-vuotias ja sinulla on sairauden tai vamman takia suuria vaikeuksia pärjätä arjessa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi toimintaterapiaa tai fysioterapiaa.

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi henkilöille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö (ADHD) tai kehityksellinen häiriö.

Kelassa on kaksi omaa kuntoutusta lapsille ja nuorille, joilla on esimerkiksi ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi. LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu 5–15-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille.

Voit hakea kuntoutukseen, jos työkykysi tai toimintakykysi on heikentynyt. Tarvitset yleensä lääkärin lausunnon. Lausunnossa sanotaan, mitä kuntoutusta lääkäri suosittelee. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, joka on tehty julkisessa terveydenhuollossa.

Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon, voit hakea kuntoutusta Kelasta

Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana. Voit saada kuntoutusrahaa, kun osallistut kuntoutukseen, jonka on järjestänyt Kela, sairaala, terveyskeskus, työterveyshuolto tai sosiaalipalvelut.

Kuntoutusraha määräytyy vuositulojen mukaan, samalla tavalla kuin sairauspäiväraha. Kuntoutusrahasta menee veroa.

Jos työpäivääsi lyhennetään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi, voit saada osakuntoutusrahaa.

Arvioi, kuinka paljon voit saada kuntoutusrahaa.

Nuoren kuntoutusraha

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos olet 16–19-vuotias ja sairaus tai vamma heikentää työkykyäsi tai opiskelukykyäsi.

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, kun opiskelet tai kun olet kuntoutuksessa, joka tähtää työelämään.

Sivu päivitetty 1.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?