Sairastaminen ja kuntoutus | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Sairastaminen ja kuntoutus

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Tekstiä on päivitetty videon julkaisemisen jälkeen.

 

Jos sairastut tai jos sinulla on vamma, voit saada Kelasta rahallista tukea. Jos sairaus tai vamma vaikuttaa kykyysi pärjätä arjessa tai tehdä töitä, voit saada Kelasta kuntoutusta.

Kela korvaa muun muassa osan seuraavista kuluista:

  • reseptilääkkeet, jotka kuuluvat korvattaviin lääkkeisiin
  • yksityisen lääkärin vastaanoton kuluja
  • yksityisen hammaslääkärin palkkiot
  • matkoja sairaanhoitoon, tutkimukseen tai kuntoutukseen.

Lisäksi Kela korvaa ansiotulojen menetystä, joka johtuu omasta sairaudesta tai sairaan lapsen hoitamisesta.

Kela ei korvaa valtaosaa yksityisen tutkimuksen ja hoidon kustannuksista eikä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa eli hoitoa terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Jos olet töissä, voit käydä työterveyshuollossa, jonka työnantaja järjestää. Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät yksityisiä sairausvakuutuksia sairastumisen varalle.

Jos lapsesi sairastuu, voit viedä hänet terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille.

Kela korvaa osan yksityisen lääkärin vastaanoton kuluista. Lisäksi Kela korvaa osan lääkkeiden hinnasta. Terveyskeskuksen hoitoja Kela ei korvaa.

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu esimerkiksi flunssaan, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä. Sitä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Tilapäinen hoitovapaa on enintään 4 päivää. Työnantajat maksavat tilapäisen hoitovapaan ajalta palkkaa. Kela ei maksa tukea tältä ajalta.

Erityishoitoraha

Jos hoidat sairasta tai vammaista alle 16-vuotiasta lasta, voit hakea Kelasta erityishoitorahaa. Voit saada erityishoitorahaa, jos joudut olemaan poissa töistä

  • lapsen sairaalahoidon takia
  • lapsen sairaalahoitoon liittyvän kotihoidon takia
  • lapsen kuntoutuksen takia
  • lapsen koulu- tai päivähoitokokeilun takia.

Erityishoitoraha on saman suuruinen kuin sairauspäiväraha. Sen saamiseen vaikuttavat lapsen ikä, sairaus, hoitopaikka ja hoidon vaihe.

Hakemuksessa täytyy olla mukana lääkärin kirjoittama D-todistus, jossa perustellaan, miksi tarvitset erityishoitorahaa.

Hae erityishoitorahaa 4 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta.

Lue lisää erityishoitorahan hakemisesta (yleiskielellä).

Jos sinulla on Kela-kortti, saat sillä suoraan korvauksen hoitokuluista monilla yksityisillä lääkäriasemilla. Näin sinun ei tarvitse hakea korvausta erikseen Kelasta.

Saat Kela-kortin, jos sinulla on oikeus lääkekorvauksiin ja muihin sairastamiseen liittyviin Kelan tukiin. Kortti on maksuton, ja se postitetaan kotiin.

Voit tilata Kela-kortin asiointipalvelu OmaKelassa.

Jos matkustat muissa Euroopan maissa, sinulla on hyvä olla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Voit tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin OmaKelassa.

Kortti on maksuton. Se postitetaan kotiin.

Jos sairastut äkillisesti, näytä korttia ja henkilötodistusta ulkomailla hoitopaikassa. Kortti käy EU-maissa, Eta-maissa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Pohjois-Irlannissa. Ennen matkaa kannattaa selvittää, miten missäkin maassa täytyy toimia, jos sairastuu

Lue lisää eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttämisestä ulkomailla (yleiskielellä).

Jos sinulla ei ole mukana eurooppalaista sairaanhoitokorttia, voit hakea korvauksia myöhemmin Kelasta.

Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät matkavakuutuksia, jotka korvaavat hoitokuluja.