Andra än arbetstagare | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Andra än arbetstagare

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

Om du flyttar utomlands med en familjemedlem och du tänker bo utomlands i högst 6 månader har du i allmänhet rätt att få stöd från FPA.

Om du flyttar utomlands som en familjemedlem till en person som till exempel är studerande, utsänd arbetstagare, biståndsarbetare eller som arbetar i statens tjänst kan du få stöd från FPA även om du bor utomlands i över 6 månader.

Du ska meddela FPA att du bor utomlands.

Du ska också meddela FPA om du bor och arbetar i ett EU-land. Det kan inverka på din rätt att få FPA-stöd.

Du har rätt till FPA-stöd även om du studerar utomlands i över 6 månader.

Om du avlägger hela din examen utomlands ska du ansöka om studiestöd för studier utomlands.

Om du är utbytesstuderande ska du lämna in ett meddelande om förändring gällande studiestödet.

Om du inte har studiepenning från FPA ska du meddela FPA att du studerar utomlands.

Om du arbetar mycket vid sidan av dina studier kan det hända att du inte får stöd från FPA. Det här gäller i synnerhet om du arbetar i ett EU-land.

Kom ihåg att meddela FPA om du arbetar i ett annat EU-land. Ta också reda på hur den sociala tryggheten fungerar i det land där du arbetar.

Senast ändrad 14.12.2023

Vad tycker du om sidan?