Kundservice | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Kundservice

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

 

På FPA:s webbplats hittar du information. Där kan du också sköta många ärenden som gäller FPA:s stöd.

Använd räknarna på FPA:s webbplats för att räkna ut hur mycket du kan få i stöd.

I FPA:s e-tjänst är det tryggt att sköta sina ärenden. Man måste logga in i e-tjänsten med bankkoder eller mobil-ID. När du har loggat in kan du

 • ansöka om olika stöd som FPA betalar
 • skicka bilagor
 • ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, om du har flyttat från utlandet till Finland
 • se om FPA har behandlat din ansökan
 • meddela förändringar
 • be att en förmån dras in.

Om du behöver en tolk när du ska sköta dina ärenden, kontakta FPA eller se närmare information.

Om du behöver teckenspråktolk kan du ansöka om rätt till tolk hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Mer information och anvisningar om hur man beställer teckenspråktolk.

Sök närmaste serviceställe (på standardspråk). Där hittar du också öppettiderna.

Sköta en annan persons FPA-ärenden

 

En fullmakt innebär att du ger en annan person tillstånd att sköta dina FPA-ärenden. Om du är 18 år eller äldre kan du ge en annan person tillstånd, dvs. en fullmakt, att sköta dina ärenden. Personen i fråga, dvs. den befullmäktigade, ska vara minst 18 år.

Gör så här

 1. Med en fullmakt kan du befullmäktiga en myndig person att sköta dina FPA-ärenden per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Du kan ge en annan person tillstånd att sköta alla dina förmånsärenden eller bara en viss förmån eller ett visst ärende. Du kan till exempel ge någon tillstånd att ansöka om en viss förmån.
  För ändring av kontonummer krävs alltid en separat fullmakt.
 2. Du kan göra upp en fullmakt på blanketten Fullmakt – Skötsel av förmånsärenden hos FPA VAL 3r (pdf).
  Fullmakten gäller antingen tills vidare eller fram till ett visst datum. Du kan när som helst ändra fullmaktens giltighetstid eller återta full makten. Du behöver inte uppge någon orsak till att du återtar fullmak ten.
 3. Fullmaktsgivaren kan lämna in fullmakten till FPA i MittFPA, på ett serviceställe eller per post. Fullmaktshavaren kan lämna in fullmakten på ett serviceställe eller per post.