FPA:s kundservice

På nätet

På FPA:s webbplats hittar du information. Där kan du också sköta många ärenden som gäller FPA:s stöd.

Du kan ställa frågor och få råd på forumet Fråga FPA.

Använd räknarna på FPA:s webbplats för att räkna ut hur mycket du kan få i stöd.

I FPA:s e-tjänst är det tryggt att sköta sina ärenden. Man måste logga in i e-tjänsten med bankkoder eller mobil-ID. När du har loggat in kan du

 • ansöka om olika stöd som FPA betalar
 • skicka bilagor
 • ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, om du har flyttat från utlandet till Finland
 • se om FPA har behandlat din ansökan
 • meddela förändringar
 • be att en förmån dras in.

Per telefon

Du kan sköta nästan alla dina FPA-ärenden också per telefon. FPA:s telefonservice är öppen från måndag till fredag 9–16.

Servicenumren är:

 • Boende  020 692 230
 • Pensioner  020 692 222
 • Internationella situationer  020 634 0300
 • Rehabilitering och handikappbidrag  020 692 225
 • Studier och värnplikt  020 692 229
 • Indrivning  020 634 4940
 • Sjukdom och kort  020 692 224
 • Utkomststöd  020 692 227
 • Kunder med spärrmarkering 020 635 3500
 • Arbetslöshet  020 692 230
 • Föräldraskap  020 692 226

På ett serviceställe

Sök närmaste serviceställe på FPA:s webbplats. Där hittar du också öppettiderna.

Med tidsbokning

Du kan boka tid till telefonservicen. Boka tid om det har skett en stor förändring i ditt liv eller om ditt ärende är invecklat.

Boka tid på FPA:s webbplats.

Behöver du tolk?

Om du behöver en tolk när du ska sköta dina ärenden, kontakta FPA eller se närmare information på FPA:s webbplats.

Om du behöver teckenspråktolk kan du ansöka om rätt till tolk hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Mer information och anvisningar om hur man beställer teckenspråktolk.