Flytta till eller från Finland | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Flytta till eller från Finland


Du kan få stöd från FPA i olika livssituationer. I det här avsnittet kan du läsa om i vilka situationer du kan få stöd från FPA om du flyttar till Finland.

Du kan också läsa om vad som händer med dina FPA-stöd om du flyttar från Finland till ett annat land.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.


 

När du har rätt till den sociala tryggheten i Finland kan du få till exempel pension, sjukvård och sådana stöd som FPA betalar.

Stöd som FPA betalar är till exempel:

 • folkpension, garantipension och andra stöd för pensionstagare
 • allmänt bostadsbidrag
 • läkemedelsersättningar
 • andra stöd i samband med sjukdom
 • grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd
 • stöd för studerande
 • stöd för barnfamiljer.

Du får ett FPA-kort, om du har rätt till läkemedelsersättningar och andra FPA-stöd i samband med sjukdom.

I allmänhet kan du få stöd från FPA om du är fast bosatt i Finland eller om du arbetar i Finland och din lön är minst 800,15 euro per månad (år 2024). 

Ett undantag är om du bor i Finland men arbetar i ett annat land i Europeiska unionen. I sådana fall kan du i allmänhet inte få stöd från FPA.

Du är fast bosatt i Finland om du har din egentliga bostad och ditt hem i Finland, och du vistas här minst hälften av tiden.

När du flyttar till Finland bedömer FPA om du är fast bosatt här. FPA bedömer din situation som helhet. Bedömningen påverkas av svaren på bland annat följande frågor:

 • Flyttar du tillbaka till Finland för att bo här?
 • Har du ett arbetsavtal för arbete i Finland?
 • Är din partner eller någon annan familjemedlem fast bosatt i Finland?

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du i allmänhet inte rätt till stöd från FPA. Till exempel asylsökande har inte rätt till stöd från FPA.

När du flyttar utomlands avgör FPA din rätt att få stöd utgående från hur länge du tänker vara utomlands.

Om du flyttar utomlands för att bli fast bosatt där kan du i allmänhet inte längre få stöd från FPA. Om du tänker bo i ett annat land i över 6 månader anser man i allmänhet att du är fast bosatt där. För de flesta länder i Europa gäller det ändå att tiden kan vara längre.

Möjligheten att få stöd beror också på från vilket land du flyttar till Finland eller till vilket land du flyttar från Finland. FPA:s stöd påverkas av om det är fråga om ett land i Europeiska unionen (EU), ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Storbritannien eller ett land som Finland har ingått ett avtal om social trygghet med.

EU-länderna är

 • Finland
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.

Storbritannien lämnade EU år 2020. Läs mer (på standardspråk). 

EES-länderna är:

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein
 • länderna i Europeiska unionen.

Finland har avtal om social trygghet med följande länder:

 • Australien
 • Chile
 • de nordiska länderna
 • Indien
 • Israel
 • Japan
 • Kanada (och Quebec)
 • Kina
 • Sydkorea
 • USA.