FPAs stöd på teckenspråk | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd på teckenspråk

Det här är webbplatsen fpa.fi på teckenspråk. Här hittar du den viktigaste informationen om FPA:s förmåner.

Många ändringar i den sociala tryggheten 2024

Ett flertal ändringar i FPA:s förmåner och i förmånsvillkoren är under beredning inför nästa år. Ändringarna har slagits fast i regeringsprogrammet. Alla ändringar träder inte i kraft i början av 2024, utan ikraftträdandet kommer att ske gradvis. Titta på videon på finlandssvenskt teckenspråk i slutet av meddelandet.

Vad tycker du om sidan?