Ansökan och utbetalning | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Ansökan och utbetalning

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

Du kan ansöka om de flesta stöd i MittFPA. Läs i ansökan vilka bilagor som du måste skicka med din ansökan. Du kan lägga till bilagorna på nätet.

Du kan också ansöka om stöd med en pappersblankett.  Du kan hämta blanketten på en FPA-byrå eller skriva ut den på nätet. Länken finns i texten.

FPA:s postadress är

FPA
PB 10
00056 FPA

Om du tänker ansöka om utkomststöd, läs närmare anvisningar (på standardspråk).

Så här ansöker du om förmåner med en blankett i MittFPA

  1. Spara ansökningsblanketten på din enhet.
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den. När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  3. Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  4. Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  5. Välj den förmån som du ansöker om.
  6. Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  7. Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Du kan använda finskt teckenspråk för alla ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om du har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Gör en ansökan på finskt teckenspråk.

När FPA har behandlat din ansökan får du beslutet per post. I beslutet står stödets belopp, motiveringarna för beslutet och utbetalningsgatan. Du får ett beslut också om du inte kommer att få något stöd.

Stödet betalas in på ditt bankkonto.

Utbetalningsdagarna för FPA:s förmåner (på standardspråk). 

Om ditt liv förändras kan det påverka de stöd som du får från FPA. Förändringarna kan till exempel gälla hur du bor, dina inkomster, ditt arbete eller din familj.

Kom ihåg att meddela förändringarna till FPA. Det kan du göra på nätet, per telefon eller på en FPA-byrå.

Det är ditt ansvar att FPA har rätt information om dig. Då betalas stödet ut till rätt belopp. 

Läs mer om hur meddela förändringar till FPA (på standardspråk)

Om FPA betalar ut för mycket stöd på grund av felaktiga uppgifter måste du betala tillbaka stödet.

Om du tycker att FPA:s beslut är felaktigt kan du söka ändring i beslutet. 

Tillsammans med beslutet får du anvisningar om hur man söker ändring.

Om du har frågor om beslutet ska du först kontakta FPA.
 

Vad tycker du om sidan?