Meddela förändringar | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Meddela FPA

  • om du har flyttat till Finland och ansöker om stöd hos FPA
  • om du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande och du får stöd från FPA
  • om du flyttar tillbaka till Finland och tidigare har fått stöd från FPA.

Kom också ihåg att göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du flyttar till Finland ska du anmäla flytten också till myndigheten i det land du reser från.

FPA:s center för internationella ärenden ger information om att flytta till eller från Finland.

Senast ändrad 27.9.2023

Vad tycker du om sidan?