Grundläggande utkomststöd

Med de här videoklippen informerar vi om FPA:s grundläggande utkomststöd. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet. Mer information få du på FPA:s serviceställen och på FPA:s webbplats. Det är enklast för dig att använda e-tjänsten, www.fpa.fi/etjanst.

Läs mer