Vilka inkomster inverkar på utkomststödet? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Vilka inkomster påverkar stödet?

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Alla de inkomster och tillgångar som du och din familj har påverkar hur mycket du kan få i grundläggande utkomststöd. Sociala förmåner räknas också som inkomster, till exempel andra stöd från FPA.

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Det betyder att du först måste ansöka om andra stöd som du kan ha rätt att få. 
Exempel på andra stöd som FPA betalar är 

  • arbetslöshetsförmåner
  • bostadsbidrag 
  • pensioner
  • studiestöd 
  • sjukdagpenning
  • föräldradagpenning 
  • barnbidrag 
  • hemvårdsstöd 
  • underhållsstöd.

När FPA fattar beslut om utkomststöd beaktas din nettoinkomst, det vill säga efter att skatten dragits av. 

Se ett exempel på hur andra stöd påverkar utkomststödet (på lättläst svenska).

Dina tillgångar inverkar också på utkomststödet. Som tillgång räknas till exempel de pengar som du sparat på ditt bankkonto eller sådan egendom som du kan sälja, såsom en sommarstuga. 

Senast ändrad 27.5.2023