Villkor för stöden | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Villkor för stöden

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

 

I allmänhet kan du börja få FPA-stöd från den dag då du flyttar till Finland.

Vissa stöd betalar FPA först då man har bott i Finland en viss tid. Sådana stöd är till exempel

  • grunddagpenning för arbetslösa 
  • FPA:s pensioner
  • handikappbidrag för personer över 16 år.

I vissa fall beaktar FPA den tid som du har varit sjukförsäkrad i ett annat EU-land, ett EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.

Du får mer information genom att kontakta FPA:s kundservice

Arbete i Finland

Amerikanska Rachel arbetar i Finland på ett finskt företag. Ursprungligen hade hon tänkt bo i Finland kortare tid än 6 månader, och därför har hon inte rätt till FPA-stöd på grund av bosättning här. 

Utifrån sitt arbete har Rachel ändå rätt till vissa FPA-stöd genast från det att hon började arbeta, om villkoren för stöden uppfylls. Sådana stöd är till exempel ersättning för sjukvård och sjukdagpenning.

Senare får Rachel fast anställning. Hennes tillfälliga vistelse i Finland ändras då, och hon blir fast bosatt. Efter det har Rachel rätt också till de stöd som FPA betalar endast till personer som bor i Finland. Sådana stöd är till exempel bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Senast ändrad 12.5.2023

Vad tycker du om sidan?