Ärendefullmakter för samarbetspartner

I e-tjänsterna för samarbetspartner finns flera funktioner för vilka det behövs olika fullmakter. Ta reda på vilka fullmakter du behöver.

Kontrollera vid behov också vilka fullmakter som behövs för att sköta ärenden för arbetsgivare.

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för dagvårdsproducenter

Suomi.fi-fullmakt som behövs vid tidsbokning på nätet när du bokar tid för kunden

Suomi.fi-fullmakter som behövs i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar

Suomi.fi-fullmakt som behövs i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat, rehabiliteringskurssystemet och systemet för registrering som producent av rehabiliteringstjänster

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för läkemedelsföretag

Suomi.fi-fullmakter som behövs för extranätet för Kanta

Suomi.fi-fullmakter som behövs i EESSI-kontaktpunktens tjänster och i Rina