Ärendefullmakter för samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ärendefullmakter för samarbetspartner

I e-tjänsterna för samarbetspartner kan det finnas funktioner som kräver specifika ärendefullmakter. Ta reda på vilka fullmakter du behöver.

Kontrollera vid behov också vilka fullmakter som behövs för att sköta ärenden för arbetsgivare.

Suomi.fi-fullmakter som behövs för FPA:s förmånsdatatjänst (Kelmu)

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska uppgifterna om en persons förmåner i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)
 • registrera en myndighets betalningsyrkande i Kelmu.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som myndighetsrepresentant behandlar kundens sociala förmåner
 • du har en lagstadgad rätt att få uppgifter av FPA om kundens förmåner
 • du registrerar betalningsyrkanden enligt vilka FPA-förmånen betalas till 
  • välfärdsområdet
  • Helsingfors stad 
  • kommuner och samkommuner på Åland.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska en förteckning över mottagarna av arbetsmarknadsstöd i kommunen.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om 

 • du behandlar den personförteckning som hör till fakturan för arbetsmarknadsstödet och listan över personer vars arbetslöshet riskerar att bli långvarig.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska månatliga stödtagar- och betalningsuppgifter i anslutning till faktureringen av barnavårdsstöd.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om 

 • du behandlar kommunens stödtagar- och betalningsuppgifter i anslutning till faktureringen av barnavårdsstöd.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du granska

 • anmälningar som gjorts av FPA för bedömning av behovet av socialvård
 • uppgifter som förmedlats av FPA om grundläggande utkomststöd
 • ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd som förmedlats av FPA
 • en förteckning över kunder med spärrmarkering enligt kommun.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som myndighetsrepresentant behandlar kundens sociala förmåner inom välfärdsområdet, Helsingfors stad eller kommunerna på Åland
 • du har en lagstadgad rätt att få uppgifter om kundens utkomststöd eller om anmälningar som FPA gjort om behovet av socialvård.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska förteckningar över personer som fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar enligt kommun.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som myndighetsrepresentant behandlar ärenden gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) inom välfärdsområdet eller i Helsingfors stad
 • du har en lagstadgad rätt att få uppgifter av FPA om kundens förmåner.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska en förteckning över mottagare av fronttillägg enligt kommun. Förteckningen skapas en gång per år i februari.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som myndighetsrepresentant behandlar ärenden som gäller mottagare av fronttillägg inom välfärdsområdet, Helsingfors stad eller kommunerna på Åland.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du 

 • granska anmälningar som gjorts av FPA om integrationstjänsternas kunder som får grundläggande utkomststöd från FPA.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som myndighetsrepresentant behandlar kundens integrationsärenden i kommunen, välfärdsområdet eller Helsingfors stad
 • du har en lagstadgad rätt att få uppgifter av FPA om kundens förmåner.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du 

 • granska uppgifter om sjukvårdsersättningar som FPA har betalat till kunder som sökt planerad vård utomlands med eller utan förhandstillstånd.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du hanterar stödtagar- och betalningsuppgifter i samband med fakturor som är riktade till välfärdsområdet 
 • du har en lagstadgad rätt att få uppgifter från FPA.

​​​​​

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för producenter av småbarnspedagogik

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • lämna in dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn och granska anmälningar som lämnats in tidigare.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om 

 • du elektroniskt anmäler till FPA uppgifter för stöd för privat vård av barn eller granskar uppgifter du har sänt tidigare.

Suomi.fi-fullmakt som behövs vid tidsbokning på nätet när du bokar tid för en kund

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • boka tid för kunden till FPA:s kundservice så att kundens förmånsärenden kan skötas
 • annullera en tid som har bokats för kunden.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om följande villkor uppfylls:

 • det ingår i dina arbetsuppgifter att boka och avboka tider hos FPA för kunderna och
 • du representerar en myndighet eller samarbetspartner vars FO-nummer finns i tidsbokningssystemets register och
 • du har fått samtycke av kunden att behandla hans eller hennes person- och kontaktuppgifter samt att boka eller avboka tid.

Suomi.fi-fullmakter som behövs i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • skicka redovisningar om FPA:s sjukvårdsersättningar i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar 

Vem behöver fullmakten? Du behöver denna fullmakt om du representerar en privat aktör inom hälso- och sjukvården som har ett avtal med FPA om direktersättning och elektronisk inlämning av redovisningsuppgifter, och

 • du skickar redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar till FPA från en avtalspart inom hälso- och sjukvården
 • du granskar redovisningsuppgifter som skickats tidigare.

Suomi.fi-fullmakt som behövs i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat, rehabiliteringskurssystemet och systemet för registrering som producent av rehabiliteringstjänster

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • anmäla, ändra och granska uppgifter om rehabiliteringskurser samt uppföljningsuppgifter om rehabiliteringsresultat
 • registrera och hantera uppgifter om rehabiliteringsavtal.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en serviceproducent inom rehabilitering och

 • du skickar uppgifter till FPA om rehabiliteringskurser
 • du skickar uppföljningsuppgifter om rehabiliteringsresultat
 • du registrerar och administrerar uppgifter om en serviceproducent inom rehabilitering i anslutning till rehabiliteringsavtal.  

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för läkemedelsföretag

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • lämna in prisanmälningar till FPA gällande läkemedelspreparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar ett läkemedelsföretag och

 • du lämnar in prisanmälningar till FPA gällande läkemedelspreparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet.

Suomi.fi-fullmakter som behövs för extranätet för Kanta

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • ta i bruk social- och hälsovårdens digitala tjänster
 • underteckna kundavtal
 • meddela och upprätthålla administrativa kontaktuppgifter och tekniska uppgifter
 • granska faktureringsinformation och annat innehåll som ansluter till den administrativa informationen.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som aktör inom social- och hälsovården tar i bruk Kanta-tjänsten, undertecknar kundavtal, ändrar kunduppgifter och granskar faktureringsuppgifter.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • få tillgång till anvisningar, blanketter och registerbeskrivningar som gäller dataskyddet för social- och hälsovårdens digitala tjänster

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om

 • du som aktör inom social- och hälsovården behöver tillgång till anvisningar, blanketter och registerbeskrivningar som gäller dataskyddet för Kanta-tjänsten.

Suomi.fi-fullmakter som behövs i EESSI-kontaktpunktens tjänster och i Rina

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • behandla fall av informationsutbyte i samband med europeiskt informationsutbyte i anslutning till social trygghet och granska uppgifter i långtidsförvaring samt upprätthålla kontaktuppgifter som ansluter till fullmaktsgivarens informationsutbyte.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en socialförsäkringsinrättning och

 • du behandlar informationsutbyte i Rina
 • du granskar informationsutbyte i EESSI-meddelanderegistret
 • du gör ändringar i kontaktuppgifterna för din organisation i EESSI-kontaktpunktens tjänst för kontaktinformation.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • behandla fall av informationsutbyte i samband med europeiskt informationsutbyte i anslutning till social trygghet och granska uppgifter i långtidsförvaring.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en socialförsäkringsinrättning och

 • du behandlar fall av informationsutbyte i Rina
 • du granskar informationsutbyte i EESSI-meddelanderegistret

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • läsa information om europeiskt informationsutbyte i anslutning till social trygghet, inklusive uppgifter i långtidsförvaring.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en socialförsäkringsinrättning och

 • du läser fall av informationsutbyte i EESSI-meddelanderegistret och Rina.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska användarloggarna för hantering av ärenden som rör europeiskt informationsutbyte om social trygghet, användning av register- och statistikuppgifter för informationsutbyte och uppdatering av kontaktuppgifter.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en socialförsäkringsinrättning och

 • du granskar användarloggarna för din organisation i EESSI-användarloggtjänsten.

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • granska fullmaktsgivarens statistiska material som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar en socialförsäkringsinrättning och

 • du granskar din organisations statistiska material i EESSI-statistiktjänsten.

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för hyresvärdar

Beskrivning: Om du har denna fullmakt kan du

 • lämna uppgifter som behövs för utbetalning av stöd 
 • ansöka om realisering av hyresgarantin.

Vem behöver fullmakten? Du behöver den här fullmakten om du representerar

 • en organisation eller ett företag som fungerar som hyresvärd 

 

Senast ändrad 26.4.2024