Problemsituationer vid inloggning i e-tjänsterna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Problemsituationer vid inloggning i e-tjänsterna

När du loggar in i e-tjänsterna för samarbetspartner kan du stöta på olika felsituationer:

  • Du kommer inte alls in i e-tjänsten.
  • Du kommer in i e-tjänsten men kan inte välja det företag eller samfund vars ärenden du vill sköta.
  • Du kan välja rätt företag eller samfund men du kan inte utföra de uppgifter som du ska sköta.

Gör så här om du stöter på problem

Gör så här om det inte går att sköta ärenden i FPA:s e-tjänster för samarbetspartner.

Kontrollera dina gällande ärendefullmakter

Logga in i tjänsten Fullmakter (suomi.fi).  Välj "Personliga fullmakter" och kontrollera under ”Erhållna fullmakter”

  • vilka Suomi.fi-fullmakter du har fått.
  • vilken typ av fullmakt de är. 

Typen av fullmakt ska vara ärendefullmakt då du sköter den egna organisationens ärenden. Om du däremot t.ex. arbetar på en bokföringsbyrå och sköter ärenden för en annan organisations räkning, ska fullmaktstypen vara representationsfullmakt

Om fullmakter saknas eller om de är av fel typ ska du reda ut saken i din egen organisation

  • Om fullmaktsgivaren inte är den organisation vars ärende du sköter eller om fullmakten som organisationen har gett saknar den fullmakt du behöver, ska du tillsammans med din chef ta reda på vilka befogenheter som saknas. 
  • Om du arbetar i det företag eller samfund vars ärenden du sköter kan du själv anhålla i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om den fullmakt som behövs. Meddela den person som administrerar fullmakterna att du har anhållit om fullmakt. Personen ser anhållan och kan godkänna den när hon eller han har loggat in i tjänsten Fullmakter. Tjänsten skickar inte automatiskt information om anhållan.
  • Om du sköter FPA-ärenden i din egen organisation med en ärendefullmakt från en annan organisation, ska du ta reda på om du har fått representationsfullmakt i din egen organisation. Fel fullmaktstyp kan helt och hållet förhindra dig att sköta ärenden. Se ett exempel: En offentlig organisation befullmäktigar en annan offentlig organisation

Läs anvisningarna på Suomi.fi:s webbplats

På Suomi.fi finns allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter samt information om hur man uträttar ärenden med Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: Information om fullmakter (suomi.fi)

FPA:s IT-support

Kontakta FPA:s IT-support om dina fullmakter och typen av fullmakt ser ut att vara i sin ordning men du ändå inte kommer in i FPA:s tjänster.

Kontaktuppgifterna för FPA:s IT-support

Vanliga frågor om Suomi.fi-fullmakter för skötsel av FPA-ärenden

Skicka e-post till adressen suomi.fi.kelassa@kela.fi om du har allmänna frågor om Suomi.fi-fullmakter i anslutning till FPA-ärenden. 

Du kan också fråga i chatten eller ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktinformationen för samarbetspartner.

Senast ändrad 12.4.2022

Vad tycker du om sidan?