Så här loggar du in i e-tjänsterna för samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här loggar du in i e-tjänsterna för samarbetspartner

För att kunna använda e-tjänsterna för samarbetspartner behöver du ett verktyg för stark autentisering i Suomi.fi och Suomi.fi-fullmakt för den specifika e-tjänsten. Du får de Suomi.fi-fullmakter du behöver av din egen organisation.

Olika typer av fullmakter

När du loggar in i e-tjänsterna för samarbetspartner kan du för varje FO-nummer utföra de uppgifter som du har ärendefullmakt eller representationsfullmakt för.

Typen av fullmakt ska vara

 • ärendefullmakt då du sköter den egna organisationens FPA-ärenden
 • representationsfullmakt då du sköter en annan organisations FPA-ärenden.

Läs mer om de olika typerna av fullmakter och deras skillnader (suomi.fi).

Verktyg för stark autentisering

För identifiering i e-tjänsten behöver du något av följande verktyg för stark autentisering i Suomi.fi:

 • personliga nätbankskoder
 • mobilcertifikat som aktiverats för din arbetstelefon eller din personliga telefon 
 • certifikatkort
 • appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst där en utländsk medborgare kan identifiera sig.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och verktyg för stark autentisering (suomi.fi).

Du får Suomi.fi-fullmakter av din egen organisation

Varje e-tjänst kräver olika Suomi.fi-fullmakter för olika arbetsuppgifter.

Det är din egen organisation som ger dig de Suomi.fi-fullmakter som behövs. Inom varje organisation finns det en eller flera personer med fullmaktsrätt, dvs. rätt att ge och annullera ärendefullmakter. FPA ger inte ärendefullmakt till andra än personer som är anställda hos FPA.

Kontrollera din organisations praxis för att bevilja fullmakter. Du kan kontrollera de ärendefullmakter du har fått i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vem kan sköta FPA-ärenden för ett företag eller en förening utan fullmakt?

Ansvarspersoner i företag och föreningar kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Det är fråga om personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

 • näringsidkare
 • utredningsman
 • verkställande direktör
 • verkställande direktörens ställföreträdare
 • vice verkställande direktör
 • styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Läs mer

Senast ändrad 12.4.2022