Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Kontaktpunkten erbjuder information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Vi förmedlar information på webbplatsen EU-hälsovård.fi och svarar på frågor via e-post. Vi bedriver ett omfattande samarbete med såväl klienter som myndigheter.

Kontaktpunkten betjänar på internet på webbplatsen EU-hälsovård.fi och via e-post.

  • Du når kontaktpunkten på adressen yhteyspiste@kela.fi. Vi svarar inom fem arbetsdagar. Via e-post betjänar vi på finska, svenska och engelska. 
  • Vid kontaktpunkten får du information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Om du har frågor kring personliga förmåner, till exempel ansökningar, vänligen kontakta FPA:s servicekanaler, såsom FPA:s center för internationella ärenden
  • På internet betjänar vi på webbplatsen EU-hälsovård.fi på finska, svenska, engelska ja samiska
  • Kontaktpunkten finns även på TwitterFacebook och SlideShare.

Kontaktpunktens uppgifter

Kontaktpunkten för den gränsöverskridande hälso-och sjukvården samlar, producerar och sprider information om bland annat

  • användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands
  • att söka sig till planerad vård från Finland utomlands och från utlandet till Finland
  • kostnadsersättningar 
  • det europeiska receptet
  • patienternas rättigheter.

Kontaktpunktens uppgifter specificeras närmare i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I varje medlemsstat i Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte vad gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA där den har fungerat sedan den grundades år 2014. 

EU-hälsovård.fi är vår mest centrala servicekanal

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård upprätthåller och utvecklar webbtjänsten EU-hälsovård.fi som tillhandahåller information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och utomlands. På webbplatsen får du till exempel information om patientens rättigheter, kostnaderna för vården och ersättningar för kostnaderna samt om hälso- och sjukvården i olika länder. På webbplatsen finns även ett avsnitt för vårdpersonalens informationsbehov.

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra klienter. Du är varmt välkommen att ansluta dig till vårt klientråd. Du kan dessutom skicka respons med responsblanketten på webbplatsen EU-hälsovård.fi. 

Läs mer