FPA:s förvaltning | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s förvaltning

  • Telefon, växel 020 634 11020 634 11, vardagar kl. 9–15
  • Från utlandet +358 20 634 11+358 20 634 11
  • E-postadresserna för FPA-anställda är i formen fornamn.efternamn@fpa.fi

Huvudkontorshuset
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Postadress
PB 450, 00056 KELA

Kontorshuset i Sockenbacka
Besöksadress
Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors
Postadress
PB 80, 00056 KELA

Kontorshuset i Jyväskylä
Postadress
PB 40, 40056 KELA

Kontaktuppgifterna för FPA:s registratorskontor
Telefon: 020 634 11020 634 11, vardagar kl. 9–15
Postadress: Folkpensionsanstalten
Registratorskontoret
PB 450
00056 FPA
E-post: kirjaamo(a)kela.fi

Administrativa ärenden som behandlas vid FPA ska skickas till FPA:s registratorskontor. Det kan till exempel vara fråga om begäran om utlåtanden och utredningar, klagomål, skadeståndsyrkanden samt begäran om information.

Alternativt kan de skickas med skyddad e-post till adressen kirjaamo@kela.fi. Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter, använd den skyddade e-postförbindelsen.

Skicka skyddad e-post till FPA (pdf)

Skicka skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation till FPA (pdf)

Skicka ansökan och eventuella bilagor till adressen:

FPA
PB 10
00056 FPA

Senast ändrad 10.4.2024