Elatustuen sanastoa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Elatustuen sanastoa

Elatusapu on elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten yleensä lähivanhemmalle tai muulle huoltajalle.

Elatustuki on Kelan maksama etuus. Elatustuen tarkoitus on turvata lapsen elatus, jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua tai toista elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Elatustuki on lapsen etuus.

Elatusvelvollinen on etävanhempi, jonka luona lapsi ei asu ja joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

Lähivanhempi tai elatustuen saaja on henkilö, jolle elatustuki maksetaan. Vaikka elatustuki on lapsen etuus, se maksetaan kuitenkin yleensä lähivanhemmalle tai muulle huoltajalle, jonka luona lapsi asuu.

Elatustuomio on tuomioistuimen antama tuomio lapsen elatusavusta. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatuksesta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän ja maksuosoitteen.

Elatusapuvelka on rahamäärä, jonka elatusvelvollinen on Kelalle velkaa maksamattomista elatusavuista. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, vaikka hänen pitäisi, lähivanhempi voi hakea Kelasta elatustukea. Kun Kela on myöntänyt elatustuen, se ryhtyy perimään maksamattomia elatusapuja eli elatusapuvelkaa viivästyskorkoineen elatusvelvolliselta.

Erotustuki on vähennetty elatustuki. Jos lapsen elatusapu on määrätty pienemmäksi kuin mitä täysimääräinen elatustuki on, Kela maksaa elatusavun ja täyden elatustuen välisen erotuksen erotustukena.

Nollasopimus on sopimus, joka tehdään, jos elatusvelvollinen ei voi taloudellisista syistä maksaa ollenkaan elatusapua. Lastenvalvoja tai tuomioistuin vahvistaa sopimuksen. Sopimukseen kirjataan, että elatusavun määrä perustuu elatusvelvollisen puutteelliseen elatuskykyyn.

Elatusavun laiminlyönti on tilanne, jossa elatusvelvollinen jättää maksamatta sovitun tai määrätyn elatusavun.

Esimerkkitilanteita

Erotustuki

Vanhemmat ovat tulleet lastenvalvojan luokse sopimaan lastensa elatusavuista. Lapset asuvat isän luona, ja äiti on elatusvelvollinen.

Äidin taloudellisen tilanteen takia elatusapu vahvistetaan elatussopimuksessa pienemmäksi kuin mitä Kelan maksama elatustuki on. Elatussopimukseen kirjataan maininta, että elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.

Lastenvalvoja ohjaa isää hakemaan Kelasta elatustukea erotustukena. Hän neuvoo isää laittamaan hakemuksen liitteeksi kopion elatussopimuksesta.

Nollasopimus

Vanhemmat ovat varanneet ajan lastenvalvojalta sopiakseen elatusavusta. Äiti on lapsen lähivanhempi. Isällä ei ole varaa maksaa elatusapua.

Elatussopimuksessa elatusavun määräksi sovitaan nolla euroa. Lastenvalvoja kirjoittaa sopimukseen, että summa on nolla euroa elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.

Lastenvalvoja ohjaa äitiä hakemaan Kelasta elatustukea ja lisäämään hakemukseen kopion elatussopimuksesta. Isälle ei tässä tapauksessa kerry elatusapuvelkaa.

Laiminlyönti

Vanhemmat laativat elatussopimuksen lastenvalvojan luona. Äiti on lähivanhempi, ja isä on elatusvelvollinen. Isä ei kuitenkaan maksa elatusapua äidin tilille.

Äiti voi hakea Kelasta elatustukea. Hänen täytyy liittää hakemukseen alkuperäinen elatussopimus.

Kun Kela myöntää tuen, isä jää velkaa Kelalle. Hän voi sopia Kelan perintäkeskuksen kanssa maksusuunnitelmasta tai maksuvapautuksesta.

Sivu päivitetty 16.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?