Näin neuvot elatustuen hakemisessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin neuvot elatustuen hakemisessa

Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta. Elatustuki turvaa alle 18-vuotiaan lapsen elatuksen, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.

Jos arvioit, että asiakkaasi kannattaa hakea elatustukea

 1. tarkista, voisiko asiakkaallasi olla oikeus elatustukeen
 2. tutustukaa yhdessä tai ohjaa asiakkaasi tutustumaan elatustukeen verkkosivuillamme
 3. neuvo asiakasta hakemaan elatustukea.

Oikeus elatustukeen

Elatustuki on lapsen etuus. Kela maksaa elatustuen kuitenkin yleensä lähivanhemmalle tai muulle huoltajalle, jonka luona lapsi asuu. Lapsen täytyy asua Suomessa vakinaisesti, jotta hän voi saada elatustukea.

Lapsi voi saada elatustukea, jos

 • elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, vaikka pitäisi
 • elatusvelvollinen on maksukyvytön eli ei pysty maksamaan elatusapua ollenkaan tai voi maksaa vain osan siitä
 • lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä isyyttä ole vahvistettu virallisesti
 • isyys tai äitiys on vahvistettu, mutta elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden tai äitiyden vahvistamisen kanssa
 • vanhempi on adoptoinut lapsen yksin.

Kahdessa ensimmäisessä tilanteessa elatustuen hakijalla täytyy olla joko voimassa oleva lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen antama elatuspäätös.

Lapsi ei saa elatustukea, jos

 • hänellä on kaksi vanhempaa, jotka pystyvät turvaamaan elatuksen
 • hän asuu elatusvelvollisen kanssa
 • hänellä on vähintään 6 kuukauden ajan tuloja, joilla hän voi elättää itsensä
 • elatusvelvollinen on kuollut. Lapsella voi kuitenkin olla oikeus perhe-eläkkeeseen.

Asiakas voi hakea elatustukea takautuvasti 3 kuukauden ajalta. Elatustuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos asiakkaasi haluaa saada elatustukea esimerkiksi 1.4. alkaen, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 31.07.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.4.2023