Elatusapuvelka | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin neuvot elatusapuvelkaan liittyvissä asioissa

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, lähivanhempi tai muu huoltaja voi hakea Kelasta elatustukea. Kun Kela myöntää elatustuen, se ryhtyy perimään maksamattomia elatusapuja elatusvelvolliselta. Maksamattomia elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi.

Kun elatusvelvollisella on elatusapuvelkaa Kelalle, hänen täytyy maksaa elatusapu Kelalle, jotta velka lyhenee. Niin kauan kuin Kela maksaa elatustukea elatusavun laiminlyönnin perusteella, elatusvelvollinen ei voi maksaa elatusapua suoraan lähivanhemmalle.

Elatusvelvollinen voi

  • neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta
  • hakea maksuvapautusta
  • neuvotella lähivanhemman ja lastenvalvojan kanssa elatusavun määrän muuttamisesta.

Elatusapuvelan maksusuunnitelma

Jos elatusvelvollinen ei pysty maksamaan elatusapuvelkaa yhdellä kerralla, hän voi neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta.

Ohjaa asiakas ottamaan yhteyttä Kelan perintäkeskukseen. Jos elatusvelvollinen ei ota yhteyttä perintäkeskukseen, velka siirtyy ulosottoon.

Maksuvapautus elatusapuvelasta

Jos elatusvelvollinen ei voi maksaa elatusapuvelkaa taloudellisen tilanteensa takia, ohjaa hänet hakemaan maksuvapautusta Kelasta. Maksuvapautus voidaan myöntää vain Kelan saatavasta, ei koskaan lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta.

Esimerkki

Elatusavun määräksi on sovittu 200 euroa kuukaudessa, mutta elatusvelvollinen ei maksa elatusapua. Kela myöntää lapselle elatustuen elatusavun laiminlyönnin perusteella. Elatusvelvollinen jää velkaa sekä Kelalle että lapselle. Kelan osuus velasta (valtion saatava) on maksettujen elatustukien määrä. 200 euron ja elatustuen välinen erotus on lapsen saatavaa. Elatusvelvollinen voi hakea maksuvapautusta vain Kelan saatavasta.

Elatusvelvollinen voi hakea maksuvapautusta, jos hän on tilapäisesti maksukyvytön. Jos maksuvaikeudet pitkittyvät, voi olla tarpeellista muuttaa elatusavun määrää. Ohjaa vanhemmat hyvinvointialueen lastenvalvojalle sopimaan elatusavusta.

Lisää tietoa elatusapuvelasta ja maksuvapautuksesta löydät henkilöasiakkaiden sivuilta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.2.2024