Kuntalisän sopimuspohjat

Käytä jompaakumpaa seuraavista pohjista, kun teet kuntalisäsopimuksen Kelan kanssa.

Jos sopimus tulee voimaan 1.6.2020 tai 1.7.2020 alkaen

Luonnostele sopimus Kelan vanhan mallipohjan (pdf) perusteella.

Jos sopimus tulee voimaan 1.8.2020 alkaen

Tee sopimus Kelan uudelle sopimuspohjalle (pdf).

Uusi sopimuspohja on helpompi täyttää. Siinä on myös huomioitu 1.8.2020 voimaan tuleva muutos perheiden varhaiskasvatusoikeuteen.

Suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta (adobe.com).

Pdf-lomakkeen voi myös tallentaa omalle tietokoneelle. Käytä sekä tallentamiseen että lomakkeen tulostamiseen Readerin omia painikkeita.

Tulosta pdf yksipuolisena ja allekirjoita se käsin.