Ohjeita kuntalisäsopimukseen

Tälle sivulle on koottu kuntien edustajille ohjeet kuntalisäsopimuksen solmimiseen, muuttamiseen ja irtisanomiseen.

Uusi kuntalisäsopimus

 1. Jos kuntasi harkitsee uuden kuntalisäsopimuksen tekemistä, ota yhteyttä Kelaan. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
 2. Tutustu kuntalisän sopimusehtoihin. Kun luonnostelet sopimusta, käytä kuntalisän mallisopimuspohjaa.
 3. Älä kirjaa sopimukseen sellaisia ehtoja, joita ei ole mallisopimuspohjassa. Jos sinulla on kysyttävää kuntalisän ehdoista, lähteä sähköpostia osoitteeseen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
 4. Kirjaa kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen korotuksena maksettavaa kuntalisää koskevat tiedot samaan sopimukseen ja määrittele sopimukselle voimassaoloaika.
 5. Lähetä sopimusluonnos Kelaan tarkistettavaksi ennen lopullisen version toimittamista. Lähetä sopimusluonnos sähköpostitse osoitteeseen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
 6. Kun sopimus on valmis ja Kela on hyväksynyt sen, toimita Kelaan 2 alkuperäistä sopimusta, jossa on kunnan edustajan allekirjoitus.
  • Toimita sopimuspaperit seuraavaan osoitteeseen:
   Kela, Pitäjänmäen toimitalo / Lastenhoidon tuen kuntalisä
   PL80
   00056 Kela
 7. Huomaa, että sopimuspapereiden pitää olla Kelassa viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloaikaa. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.
 8. Kun sopimus on hyväksytty Kelassa, saat takaisin toisen sopimuksen, jossa on Kelan edustajien allekirjoitus.

Muista sopimusehdot ja 2 kuukauden toimeenpanoaika

Kun teet kuntalisäsopimusta, muista, että Kela voi maksaa kuntalisää vain mallisopimuspohjassa olevien ehtojen mukaan. Sopimukseen ei voi lisätä omia ehtoja.

Kuntalisällä on 2 kuukauden toimeenpanoaika. Toimita siis sopimuspaperit Kelalle viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloaikaa.

Muutos voimassa olevaan kuntalisäsopimukseen

Kun kunta harkitsee aiemmin tehdyn kuntalisäsopimuksen ehtojen muuttamista, ota yhteyttä Kelaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen lastenhoidontuet(at)kela.fi.

Voit kysyä neuvoa muutosten tekemiseen tai lähettää luonnoksen uudesta sopimuksesta. Myös muutosten tekemiseen pätee 2 kuukauden toimeenpanoaika. Sopimuspapereiden pitää siis olla Kelassa viimeistään 2 kuukautta ennen muutoksen haluttua toimeenpanoaikaa.

Lähetä sopimuspaperit seuraavaan osoitteeseen:
Kela, Pitäjänmäen toimitalo / Lastenhoidon tuen kuntalisä
PL80
00056 Kela

Kuntalisäsopimuksen irtisanominen

Jos kuntasi haluaa irtisanoa kuntalisäsopimuksen, ilmoita asiasta Kelaan. Sopimus täytyy irtisanoa kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuksen haluttua päättymispäivää. Jos haluat kysyä neuvoa, lähetä sähköpostia osoitteeseen lastenhoidontuet(at)kela.fi.

Huomaa, että kunta ei voi irtisanoa kuntalisäsopimusta vain joko yksityisen tai kotihoidon tuen osalta. Jos kunta haluaa päättää kuntalisän maksamisen vain toisen tuen osalta, sen täytyy tehdä muutos kuntalisäsopimukseen.

Toimita Kelaan sopimusluonnos, jossa sovitaan kuntalisän maksamisesta vain yksityisen hoidon tukeen tai kotihoidon tukeen halutusta ajankohdasta alkaen.

Lähetä sopimuspaperit seuraavaan osoitteeseen:
Kela, Pitäjänmäen toimitalo / Lastenhoidon tuen kuntalisä
PL80
00056 Kela