Näin haet rahoitusta

Voit hakea rahoitusta kuntoutuksen, sairauksien ehkäisyn tai sairausvakuutuksen tutkimukseen tai kehittämiseen.

Kuntoutuksen kehittämisrahoituksen haku on kerran vuodessa. Lisäksi tarvittaessa voidaan järjestää kohdennettuja hakuja, jotka liittyvät esimerkiksi kuntoutuksen asiantuntijatyöhön tai tutkimukseen.

Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkisen sektorin toimijat ja muut julkiset yhteisöt. Rahoitusta ei myönnetä yksityisille henkilöille.

Löydät rahoituksen hakuohjeet hakuoppaasta.

Hakemusasiakirjat

Lähetä rahoitushakemus liitteineen määräpäivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Kela ei käsittele puutteellisesti täytettyjä, postitse lähetettyjä tai myöhässä saapuneita hakemuksia.

Vuoden 2021 rahoitushaku päättyy 31.3.2021.

Myöntämiskriteerit

Kela voi myöntää harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämiseen rahoitusta, jos

 • kehittäminen on relevanttia Kelan kuntoutuksen kannalta tai
 • kehittäminen kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäville kuntoutuksen alueille, jotka sijoittuvat eri järjestelmien rajapinnoille.

Lisäksi

 • hakemuksen hankesuunnitelman pitää sisältää suunnitelma toiminnan vakiinnuttamisesta ja ehdotus toiminnan pysyvästä rahoituksesta (esim. kunnat, Kela)
 • kehittämishankkeen tulokset ovat kaikkien saatavilla hankkeen päättyessä
 • hankkeen toteutus- ja kustannussuunnitelma ovat realistisia.

Kela ei yleensä myönnä rahoitusta, jos

 • kehittämishanke kohdistuu selvästi toisen kuntoutusta järjestävän tahon, kuten julkisen terveydenhuollon palveluihin
 • kehittämishankkeena tarjottavan kuntoutuksen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta on jo olemassa luotettavaa tietoa
 • vastaava tai vaihtoehtoinen palvelu on olemassa tai vastaavan palvelun kehittäminen tai tutkimus on käynnissä Kelan tai muun tahon rahoittamana
 • kehittämishanke on epärealistinen (esim. huomattavan kallis, hakijalta ei löydy osaamista tai kohderyhmä on pieni)
 • hankkeessa kehitetään sellaista tuotetta tai palvelua, joka on tulossa osaksi hakijan liiketoimintaa (esim. rekisteröity tavaramerkki)
 • haku kohdistuu opinnäytetyön tekemisen rahoittamiseen
 • hakemus on selkeästi puutteellinen.

Kaikki hakijat saavat hakemukseensa päätöksen sähköpostitse hakuoppaassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.