Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologista kuntoutusta myönnetään 16–67-vuotiaille kehityksellisiin häiriöihin tai oppimisvaikeuksiin tai aivovaurioiden jälkeen. Neuropsykologisen kuntoutuksen (Henkilöasiakkaat -osio) tavoitteena on opiskelu- tai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen myötä opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään hakeutuminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu.

Korvauksen määrät

Kela korvaa neuropsykologista kuntoutusta vain vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Neuropsykologisen kuntoutuksen enimmäiskorvaus (Henkilöasiakkaat -osio) on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten kuntoutuja joutuu yleensä maksamaan osan kuluista itse.

Kuka voi antaa neuropsykologista kuntoutusta?

Kela järjestää kuntoutuksen joko tuottamalla palvelut itse tai hankkimalla niitä muilta palvelujentuottajilta. Harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palvelujen hankinnan periaatteet vahvistetaan Kelan kuntoutusryhmässä. Kuntoutuspalvelujen tuottajina käytetään yleensä yksityisiä palvelujen tuottajia. Julkiselta tai julkiseen tahoon rinnastettavalta taholta voidaan kuitenkin hankkia kuntoutuspalveluja, jos Kelan kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää.

Sovellettava lainkohta (KKRL 566/2005 53 §)

Neuropsykologien hyväksyminen palveluntuottajaksi

Harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta antavien terapeuttien hankinta tehdään vahvistusmenettelyllä Kelan kuntoutusryhmässä.

Kuntoutusryhmä saa tiedon neuropsykologin pätevyydestä Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan kautta. Kuntoutusryhmä merkitsee palveluntuottajarekisteriin Kelan vahvistuksena tiedot niistä neuropsykologeista, joiden antamaa terapiaa tuetaan Kelan kuntoutuksena, joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Palveluntuottajarekisteriin merkitään terapiakoulutus, hyväksytty koulutustaso ja palveluntuottajan yhteystiedot.

Neuropsykologit voivat ilmoittaa yhteystiedot, yritystoimintaa koskevat tiedot ja Kelan hakupalvelua koskevat tiedot Kelan kuntoutusryhmään lomakkeella KU 118 (pdf).

Pätevyysvaatimukset

Neuropsykologista kuntoutusta voivat antaa

  • Neuropsykologian erikoispsykologi (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuuluvat erikoistumisopinnot neuropsykologian erikoisalalla)
  • Kliininen neuropsykologi (aikaisempi valtakunnallinen neuropsykologien erikoistumiskoulutus)
  • Psykologi, joka täyttää Suomen neuropsykologisen yhdistyksen, Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan ja Kelan yhdessä sopimat kriteerit neuropsykologisen kuntoutuksen tuottamiseksi.