Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Korvauksen määrä

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Enimmäiskorvaus (Henkilöasiakkaat -osio) on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten kuntoutuja voi joutua maksamaan osan kuluista itse.

Kuka voi antaa kuntoutuspsykoterapiaa

Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on hyväksynyt. Terapeutilla pitää olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Kuntoutuspsykoterapeutin pätevyys

Terapeutti voi antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana vain sitä terapiaa, johon hänellä on koulutus. Katso Kelan psykoterapeuttien pätevyysvaatimukset (pdf).

Hae pätevyyttä lomakkeella KU 118 (Selvitys psykoterapeutin ja musiikkiterapeutin pätevyydestä ja toiminnasta).

Lomakkeen kohdassa 8 luetellaan hakemukseen tarvittavat liitteet.

Työnohjaus

Terapeutilla on oltava työnohjaus järjestettynä, kun hän antaa kuntoutuspsykoterapiaa Kelan asiakkaille. Työnohjauksen tarve vaihtelee. Yleensä sitä on kerran 1–2 kuukaudessa.

Työnohjaajan allekirjoittamasta selvityksestä (liite 4) pitää ilmetä

  • työnohjattavan nimi
  • käyntitiheys
  • milloin työnohjaus on alkanut ja miten se jatkuu.

Psykoterapian työnohjaajana voi toimia vähintään erityistason koulutuksen suorittanut psykoterapeutti, jolla on riittävä kokemus terapiatyöstä ja myös kokemusta työnohjauksesta. Kela suosittelee, että työnohjaajalla on lisäksi suoritettuna työnohjauskoulutus.

Yleensä työnohjaajalla on saman terapialajin eli yksilö-, ryhmä- tai perheterapian koulutus. Lähtökohtaisesti työnohjattavan teoreettisen viitekehyksen pitää olla sama kuin ohjattavalla. Jos viitekehys ei ole sama, perustele asia lyhyesti työnohjaajan allekirjoittamassa selvityksessä (esim. käytännön mahdollisuudet järjestää työnohjaus).

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus ja liitteet osoitteeseen:

Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutusryhmä
PL 450
00056 KELA

Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 8 viikkoa, jos kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Jos hakemus on puutteellinen, Kela ottaa yhteyttä hakijaan.

Kela ilmoittaa hakijalle kirjeellä, kun pätevyys on vahvistettu.

Voit kysyä pätevyyden vahvistamiseen liittyvistä asioista sähköpostilla kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi.

Lue lisää