Kuntoutuspsykoterapia | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden psykoterapian järjestää julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa asiakkaan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspsykoterapialla pyritään siihen, että asiakkaan on mahdollista pysyä työelämässä tai siirtyä sinne, palata työhön tai edistää opintojaan.

Korvauksen määrä

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Enimmäiskorvaus kuntoutuspsykoterapiassa (Henkilöasiakkaat-osio) on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten asiakas voi joutua maksamaan osan kuluista itse.

Näin haet kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi

Voit hakea Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi, kun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on hyväksynyt psykoterapeutin koulutuksesi. Sinulla pitää olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Voit antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana vain sitä terapiaa, johon sinulla on koulutus. Katso Kelan psykoterapeuttien pätevyysvaatimukset (pdf).

Kun haet Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi, toimi näin:

  1. Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitteet osoitteeseen
    Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutusryhmä
    PL 450
    00056 KELA

Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 8 viikkoa, jos kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Jos tietoja puuttuu, Kela on sinuun yhteydessä.

Saat Kelasta kirjeitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty.

Voit toimia Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana sitten, kun Kela on vahvistanut pätevyytesi.

Voit kysyä kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi hakemiseen liittyvistä asioista sähköpostilla kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi. Muissa kysymyksissä voit soittaa Kelan viranomaislinjalle.

Työnohjaus

Psykoterapeutilla pitää olla työnohjaus järjestettynä, kun hän antaa kuntoutuspsykoterapiaa Kelan asiakkaille. Työnohjauksen tarve vaihtelee. Yleensä sitä on kerran 1–2 kuukaudessa.

Työnohjaajan allekirjoittamasta selvityksestä (liite 4) pitää ilmetä

  • työnohjattavan nimi
  • käyntitiheys
  • milloin työnohjaus on alkanut ja miten se jatkuu.

Psykoterapian työnohjaajana voi toimia vähintään erityistason koulutuksen suorittanut psykoterapeutti, jolla on riittävä kokemus psykoterapiatyöstä ja kokemusta työnohjauksesta. Kela suosittelee, että työnohjaajalla on lisäksi suoritettuna työnohjaajakoulutus.

Yleensä työnohjaajalla on saman psykoterapialajin eli yksilö-, ryhmä- tai perheterapian koulutus kuin työnohjattavalla. Lähtökohtaisesti työnohjaajan terapiasuuntauksen pitää olla sama kuin ohjattavalla. Jos kyseessä on eri terapialaji tai -suuntaus, työnohjaaja perustelee asian allekirjoittamassaan selvityksessä (esim. käytännön mahdollisuudet järjestää työnohjaus).

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?