Kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden mittaaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asiakaslähtöisyyden mittaaminen

Kela käyttää kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden seurannassa KAARI-kyselyä. Palveluntuottajana huolehdit, että asiakas vastaa kyselyyn.

Tiedon kerääminen asiakkaalta

Asiakas vastaa KAARI-kyselyyn kuntoutuskokonaisuuden päätösvaiheessa. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen on osa kuntoutuspäivän ohjelmaa, ja siihen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.

Huolehdi, että asiakkaalla on käytettävissään vastaamiseen soveltuva tila, tarvittava verkkoyhteys ja näyttöpääte. Anna asiakkaalle kyselyn verkko-osoite ja varmista, että asiakas osaa siirtyä kyselyyn. Opasta häntä valitsemaan lomakkeelta oikea palveluntuottaja ja kuntoutuspalvelu. Avusta asiakasta tarvittaessa ja anna hänelle teknistä apua. Huolehdi siitä, että asiakas voi vastata kysymyksiin omien näkemystensä mukaisesti.

Kaari-kysely on tarkoitettu vain Kelan kuntoutusasiakkaille.

Vastaa KAARI-kyselyyn.

Tietojen hyödyntäminen

Kela hyödyntää KAARI-kyselyn vastauksia palvelujen kehittämisessä ja kokoaa vastauksista raportteja. Kela raportoi tietoja myös palveluntuottajille itselleen palveluntuottajakohtaisesti. Näin palveluntuottajat saavat tietoa toimintansa asiakaslähtöisyydestä suhteessa valtakunnalliseen tasoon.  

Sivu päivitetty 15.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?