Asiakaslähtöisyyden mittaaminen

Kela käyttää kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden seurannassa KAARI-kyselyä. Palveluntuottajana huolehdit, että asiakas vastaa kyselyyn.

Tiedon kerääminen asiakkaalta

Asiakas vastaa KAARI-kyselyyn kuntoutuskokonaisuuden päätösvaiheessa. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen sisältyy kuntoutuspäivän ohjelmaan,  ja se kestää noin 10 minuuttia.

Huolehdi siitä, että asiakkaalla on käytettävissään vastaamiseen soveltuva tila, tarvittava verkkoyhteys ja näyttöpääte. Anna asiakkaalle ohjeet ja opasta oikean palveluntuottajan ja kuntoutuspalvelun löytämisessä. Tarvittaessa avusta ja anna asiakkaalle teknistä apua vastaamistilanteessa sekä huolehdi siitä, että asiakas voi vastata kysymyksiin omien näkemystensä mukaisesti.

KAARI-kysely ja asiakkaan ohjeet. Linkki on tarkoitettu vain Kelan kuntoutusasiakkaiden käyttöön.

Kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden raportointi

Kela kokoaa vuosittain KAARI-kyselyistä toimenpidekohtaisen raportin. Kela kehittää raportointia siten, että tiedot saadaan jatkossa palveluntuottajakohtaisesti.

Lue lisää