CORE-OM-mittari

Psykoterapeutin pitää arvioida terapian vaikuttavuutta CORE-OM-mittarilla (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome). Asiakkaan vastauksiin perustuvan mittarin avulla voidaan arvioida mm. asiakkaan omaa kokemusta hyvinvoinnistaan ja terapian vaikutuksia.

Mittaus tehdään terapian alussa, jatkoa haettaessa ja lopussa. Nuoren terapiaan liittyvistä omaisten ohjauskäynneistä ei tehdä mittausta.

Mittarin käyttöön ei tarvita erillistä koulutusta.

Tutustu tarkemmin CORE-OM-mittariin (terveysportti.fi).

Näin lasket kliinisen pistemäärän

Asiakas täyttää CORE-OM-kyselylomakkeen (coresystemtrust.org.uk, pdf), minkä jälkeen palveluntuottaja laskee asiakkaan vastausten perusteella kliinisen pistemäärän ja merkitsee sen terapiapalautelomakkeeseen (KU 138). Kyselylomaketta ei liitetä mukaan.

Kliininen pistemäärä on osa terapiapalautetta. Kela huomioi sen käsitellessään asiakkaan mahdollista jatkoterapiahakemusta.

Pistemäärän voi laskea manuaalisesti tai hyödyntää Mielenterveystalon lomaketta. Löydät lomakkeen eri kielillä Mielenterveystalon Ammattilaiset-osiosta.

Pisteiden manuaalinen laskeminen

Jokaisesta vastauksesta voi saada 0–4 pistettä.

Yhteensä pisteiden enimmäismäärä on 136.  Ensin lasketaan yhteen pisteet osa-alueittain (W, P, F ja R). Sen jälkeen lasketaan yhteen osa-alueiden pisteet.

Keskiarvopisteet saadaan jakamalla yhteispisteiden määrä vastattujen kysymysten lukumäärällä.

Kliininen pistemäärä saadaan kertomalla keskiarvopisteet kymmenellä.