Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään eri sairautta sairastaville lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen. Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan elämään sairauden tai vamman kanssa.

Palvelukuvauksissa on palvelukohtainen osa ja vuosikohtainen yleinen osa, jotka täydentävät toisiaan.

Vuosikohtainen yleinen osa

Vuoden 2021 yleinen osa on palvelua koskevan palvelukuvauksen lopussa

 

 

ADHD/Asperger ja autismikirjon häiriöt

Aivovamma

ALS

Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa

Diabetes

Elinsiirron saaneet

Epilepsia  

Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

Harvinaiset luustosairaudet

Harvinaiset sidekudossairaudet

Hengityssairaudet

Ihon sairaudet

Kielelliset erityisvaikeudet

Kuulovammaiset

 

Moni- ja liikuntavammat,  cp- ja downin oireyhtymä, kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt

MS-tauti

Muistisairaudet

Näkövammaiset

Reuma

Sukukromosomipoikkeavuudet

Sydänsairaudet

Syöpäsairaudet

Synnynnäiset epämuodostumat ja -kehityshäiriöt

Tulehdukselliset reumasairaudet

Ääreishermo- ja lihassairaus