Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Asiakas on oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arkea. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Tutustu palvelukuvausta täydentäviin ohjeisiin

Tutustu palvelukuvauksen lisäksi sitä täydentäviin ohjeisiin:

Terapia

Kuntoutuspsykoterapia

Neuropsykologinen kuntoutus