Terapioiden palvelukuvaukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita, kuntoutuspsykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Asiakas on oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arkea. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Tutustu palvelukuvausta täydentäviin ohjeisiin

Palvelukuvaukset

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa asiakkaan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspsykoterapialla pyritään siihen, että asiakkaan on mahdollista pysyä työelämässä tai siirtyä sinne, palata työhön tai edistää opintojaan.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen myötä opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään hakeutuminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu. 

Sivu päivitetty 9.1.2024