Lääkeostojen väliaika, toimitusväli ja joustoaika | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ostojen väliaika, toimitusväli ja joustoaika

Lääkeostojen väliaikaa eli toimitusväliä seuraamalla pystytään vähentämään lääkejätteen ja siitä aiheutuvien tarpeettomien kustannusten syntymistä. Kun lääkehoitoon tulee muutoksia, osa pitkäänkin käytössä olleista lääkkeistä voi muuttua tarpeettomiksi. Tarpeettomista lääkehankinnoista syntyy asiakkaalle ja yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia sekä lääkejätettä.

Ostojen väliaikaa selvittäessäsi ota aina huomioon edellinen osto, vaikka se olisi toimitettu ei-korvattuna.

  • Ostojen väliaika on riittävä ja ostosta voi antaa korvauksen, kun edellistä lääke-erää on jäljellä enintään joustoajan verran.

Joustoaika

Joustoaika on ajanjakso, jonka aikana valmisteen voi toimittaa korvattuna ennen edellisen lääke-erän loppumista.

Sairausvakuutuslaissa esitetyt joustoajat ovat seuraavat:

  • enintään 21 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu 3 kuukauden hoitoaikaa (90 päivää tai 13 viikkoa) vastaavana tai suurempana eränä
  • 14 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu 2 kuukauden (60 päivää) hoitoaikaa vastaavana eränä
  • 7 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu yhden kuukauden (30 päivää) hoitoaikaa vastaavana eränä tai pienempänä eränä.

Seuraavan korvattavan toimituksen ajankohdan voit laskea lääkkeen määrääjän antaman annostusohjeen ja edellisellä kerralla toimitetun lääke-erän (lääkemäärän) avulla. Apteekkijärjestelmien toimitusvälilaskurit laskevat oikeat joustoajat. Laskennassa lääkeoston päivämäärää seuraava päivä on "päivä yksi”.

Huomioithan, että

  1. iteroitujen reseptien toimitusväleissä noudatetaan lääkärin reseptiin tekemiä merkintöjä
  2. apteekeissa on huolehdittava ostojen väliaikoja koskevien ohjeiden noudattamisesta myös silloin, kun pakkauskoot vaihtelevat (ks. virhemaksumenettely).

Joustoajan määrittäminen

Asiakas on ostanut edellisen kerran verenpainelääkettä 1.4.2024. Tuolloin asiakkaalle on apteekista toimitettu 200 tablettia annosohjeella 1,5 tablettia päivässä. Ostosta ei ole annettu korvausta. Toimitettu lääke-erä vastaa noin 133 päivän (200 tabl. : 1,5 tabl./pv) hoitoaikaa, jolloin joustoaika on 21 päivää. 1.4.2024 toimitettu lääke-erä loppuu 11.8.2024, joten asiakas saa seuraavasta ostosta korvauksen aikaisintaan 22.7.2024.
Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?