Annostus, lääkemäärä ja toimitusväli

Asiakkaan ostamat lääkkeet saattavat jäädä toisinaan käyttämättä, kun lääkitykseen joudutaan tekemään yllättäen muutoksia. Käyttämättömistä lääkkeistä syntyy lääkejätettä ja siten ylimääräisiä kustannuksia, jotka kohdistuvat asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskustelet asiakkaan kanssa toimitettavasta lääkemäärästä lääkeoston yhteydessä.

  • Selvitä aina, paljonko asiakas tarvitsee lääkkeitä ja onko lääkehoitoon odotettavissa tai tulossa muutoksia.

Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi tarkista aina reseptiin merkitty annostusohje. Annostusohjeen avulla lasket myös kerralla toimitettavan enimmäislääkemäärän sekä ostojen väliajan.

Onko oston lääkemäärä korvattava?

Asiakkaan ostama lääkemäärä on korvattava, jos se on yhtä suuri tai pienempi kuin Kelan määrittämä kerralla korvattava lääkemäärä.

Asiakas voi ostaa korvattavia lääkkeitä myös ilman korvausta, jolloin oston lääkemäärä voi olla suurempi kuin kerralla korvattava lääkemäärä. Lääkekorvaussäännökset ja -ohjeet koskevat vain korvattuna toimitettavia lääkeostoja. Tietyissä poikkeustilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin rajoittaa lääkkeiden kerralla toimitettavaa määrää.