Poikkeava lääkekohtainen omavastuu | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu on

 • ylemmässä erityiskorvausluokassa 0,38 € / alkava hoitoviikko.
  • 3 kuukauden lääkemäärän lääkekohtainen omavastuu on 4,50 €.
  • 1 viikon lääkemäärän lääkekohtainen omavastuu on laskennallisesti 1/12 x 4,50 € eli 0,38 €.
 • lisäkorvauksessa 0,21 € / alkava hoitoviikko.
  • 3 kuukauden lääkemäärän lääkekohtainen omavastuu on 2,50 €.
  • 1 viikon lääkemäärän lääkekohtainen omavastuu on laskennallisesti 1/12 x 2,50 € eli 0,21 €.

Poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun laskeminen

Poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun piiriin kuuluvat lääkkeet hinnoitellaan apteekissa eri ostokertaan kuin muut lääkkeet.

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu maksetaan aina lääke-erän luovuttamisen yhteydessä jokaiselta alkavalta hoitoviikolta (ks. Lääkekohtainen omavastuu on toimituseräkohtainen). Hoitoviikkojen määrä lasketaan annostusohjeen perusteella.

Asiakas maksaa poikkeavaa lääkekohtaista omavastuuta, kun kyseessä on

 • klotsapiini
 • peritoneaalidialyysiliuos
 • lääkkeellinen happi
 • lääkevalmiste, joka on toimitettava useassa erässä lääkevalmisteen säilyvyyden tai muun farmaseuttisen ominaisuuden vuoksi
 • kallis lääke, jossa kerralla korvattavaa lääkemäärää on rajoitettu valmisteen hinnan vuoksi
 • annosjaeltu lääke
 • lääkevalmiste, jonka lääkkeen määrääjä on määrännyt hoidollisesta syystä toimitettavaksi useassa erässä esimerkiksi iteroimalla reseptin tai merkitsemällä rajoituksen annostusohjeeseen.

Harvoin annosteltava valmiste

Annostusohje 1 pistos 5 viikon välein tarkoittaa viittä hoitoviikkoa.

Klotsapiini

Klotsapiinivalmisteiden myyntilupiin liittyy ehto, että valmisteita saa määrätä kerrallaan enintään sen määrän, mitä tarvitaan kahden verikontrollin välillä. Verikontrolli on tehtävä vähintään kerran kuukaudessa.

Jos asiakkaalle toimitetaan klotsapiinivalmistetta erityiskorvattuna tai lisäkorvattuna annostusohjeen mukaan laskettuna 29 päivän hoitoannos, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta eli 5 viikolta (29 päivää: 7 päivää/viikko = 4,14 viikkoa, joka on 5 alkavaa hoitoviikkoa).

Lääkevalmisteen säilyvyys

Lääkevalmisteita, jotka on toimitettava säilyvyyden tai muiden farmaseuttisten ominaisuuksien vuoksi useassa erässä, koskee poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä yhteydessä säilyvyys tarkoittaa valmisteen säilyvyyttä käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ei avaamattoman valmisteen kestoaikaa.

Jos asiakas ostaa Duodopa-lääkevalmistetta erityiskorvattuna tai lisäkorvattuna annostusohjeen mukaan laskettuna 21 päivän hoitoannoksen, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta eli 3 viikolta.

Kalliit lääkkeet

Kallista lääkettä voi ostaa korvattuna vain kuukaudeksi kerrallaan. Jos kallis lääke toimitetaan asiakkaalle erityiskorvattuna tai lisäkorvattuna, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

30 vuorokauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta eli 5 viikolta.

Reseptin annostusohjeessa on tieto toimitettavan lääkemäärän rajoituksesta tai resepti on iteroitu

a) Erityiskorvattava lääke: asiakas maksaa poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun

Asiakkaalle erityiskorvattavan (100 %) lääkkeen resepti on iteroitu siten, että asiakas voi ostaa lääkettä kerrallaan annostusohjeen mukaan laskettuna 33 päivän lääkemäärän.  Asiakas maksaa poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun 33 päivän hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä jokaiselta alkavalta hoitoviikolta eli 5 viikolta.

b) Lisäkorvattava lääke: asiakas maksaa poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun

Asiakkaalla on peruskorvattavalle lääkkeelle resepti, jonka annostusohjeessa lukee, että kerralla toimitetaan 10 päivän lääkemäärä. Asiakkaan lääkekatto on ylittynyt ja asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen. Asiakas maksaa poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun 10 päivän hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä jokaiselta alkavalta hoitoviikolta eli 2 viikolta.

c) Peruskorvattava lääke: kyseessä ei ole poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Asiakkaalla on peruskorvattavalle lääkkeelle resepti, jonka annostusohjeessa lukee, että kerralla toimitetaan viikon lääkemäärä. Asiakkaan lääkekatto ei ole vielä ylittynyt, eikä asiakkaalla siten ole oikeutta lisäkorvaukseen. Toimitusviikkoja ei merkitä.

 

Sivu päivitetty 3.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?