Asiakkaan oikeus lääkekorvaukseen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asiakkaan oikeus korvaukseen

Kun apteekki on liittynyt suorakorvausmenettelyyn, asiakkailla on mahdollisuus saada lääkkeet korvattuna apteekista. Korvauksen voi saada vain tarpeellisista lääkekustannuksista. Kun lääkekustannuksista vähennetään Kelan korvaama osuus, jäljelle jäävää osuutta kutsutaan asiakkaan omavastuuksi. Lääkekustannukset voivat sisältää myös ei-korvattavan osuuden (ks. Viitehinta ja vaihtokiellon syyt).

Asiakas voi saada korvauksen korvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista (Henkilöasiakkaat-osio). Valmiste kuuluu korvausjärjestelmään, kun lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut valmisteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Voit tarkistaa valmisteen korvattavuuden Kelan lääkehausta.

Korvaus maksetaan valmisteen hinnasta tai viitehinnasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Jos valmisteen tukkuhinta on vahvistettua tukkuhintaa korkeampi, korvausta ei voida maksaa ollenkaan.

Korvausluokkia on kolme ks. kuva lääkekorvausjärjestelmästä (Henkilöasiakkaat-osio):

Sivu päivitetty 30.4.2021