Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeus

Kela voi myöntää yksityisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen opintotukioikeuden. Opintotukioikeus on edellytys sille, että opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea koulutukseen.

Yksityisen oppilaitoksen järjestämällä koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, joka ei ole julkisen valvonnan alaista.

Oppilaitos voi hakea koulutukseen opintotukioikeutta Kelalta. Lue lisää opintotukioikeuden hakemisesta.

Opintotukioikeuden edellytykset

Opintotukioikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • koulutus järjestetään Suomessa
  • koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen
  • koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen.

Kela pyytää tarvittaessa Opetushallitukselta lausunnon siitä, vastaako koulutus sisällöltään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta.

Kela voi myöntää opintotukioikeuden myös Alexander-tekniikan koulutukseen ja näyttelijän työn koulutukseen.

Yksityisten oppilaitosten opiskelijoiden opintoetuudet

Jos Kela myöntää yksityisen oppilaitoksen koulutukseen opintotukioikeuden, koulutukseen osallistuvat opiskelijat voivat mahdollisesti saada opintotukea. Lue lisää opintotuesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Yksityisessä oppilaitoksessa opiskelevat eivät ole oikeutettuja koulumatkatukeen. Kela ei myöskään myönnä avustuksia yksityisten oppilaitosten koulutusmaksuihin.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?