Opintotukioikeuden hakeminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opintotukioikeuden hakeminen

Tällä sivulla on tietoa yksityisille oppilaitoksille opintotukioikeuden hakemisesta.

Oppilaitos ei saa markkinoida koulutustaan opintotukeen oikeuttavana ennen kuin opintotukioikeus on myönnetty.

Näin oppilaitos hakee opintotukioikeutta järjestämäänsä koulutukseen

Toimita hakemus ja liitteet Kelaan hyvissä ajoin, vähintään noin 2-3 kuukautta ennen koulutuksen alkua. Näin teet ja lähetät hakemuksen:

 1. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus.
 2. Liitä mukaan seuraavat liitteet:
  • koulutuksen opetussuunnitelma, jossa on kerrottu koulutuksen sisältö, laajuus, kesto ja loma-ajat
  • selvitys koulutuksen opetushenkilökunnasta (koulutus, työkokemus ja pedagoginen pätevyys)
  • selvitys oppilaitoksen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä
  • viimeisimmät tilintarkastetut tilinpäätöstiedot (myös tilintarkastajan lausunto) ja toimintakertomus.

   Jos oppilaitos ei ole tehnyt toimintakertomusta tilinpäätöksen yhteydessä, liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys edellisen tilikauden toiminnasta. Jos oppilaitoksella ei ole käytettävissä tilinpäätöstä, hakemuksen liitteeksi riittää myös muu selvitys oppilaitoksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta.
 3. Voit toimittaa lisäksi muita hakemusta tukevia selvityksiä. Jos Kela on myöntänyt oppilaitokselle jo aiemmin opintotukioikeuden johonkin koulutukseen, hakemuksen liitteeksi riittää yleensä koulutuksen opetussuunnitelma ja selvitys koulutuksen opetushenkilökunnasta.
 4. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen
  Kela, Kirjaamo
  PL 450
  00056 KELA

Vaihtoehtoisesti hakemuksen ja liitteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kela.fi. Käytä tarvittaessa suojattua sähköpostia.

 • Nimeä sähköpostiviesti oppilaitoksen nimen ja aiheen mukaan, esimerkiksi ”Hiuskoulu/tilinpäätös”.
 • Nimeä tiedosto liitteen sisällön mukaan.
 • Laita yhteen liitteeseen vain 1 asiakokonaisuus. Laita esimerkiksi opetussuunnitelma ja opetushenkilökunnan tiedot omiksi liitteikseen.

Kela antaa päätöksen koulutuksen opintotukioikeudesta, kun hakemus ja tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Päätös lähetetään postitse. Päätös on yleensä voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Jos oppilaitos on tyytymätön päätökseen, se voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus pitää tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun oppilaitos on saanut tiedon päätöksestä.
Kela lähettää päätöksen liitteenä tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen.

Muutoksista ilmoittaminen

Koulutusta tai koulutuksen järjestäjää koskevat muutokset saattavat vaikuttaa koulutuksen opintotukioikeuteen. Seuraavista muutoksista pitää ilmoittaa Kelaan:

 • Oppilaitokseen perustetaan uusi toimipiste.
 • Koulutus muuttuu kestoltaan tai sisällöltään.
 • Koulutusta ei järjestetä enää ollenkaan.
 • Oppilaitoksen omistussuhteet muuttuvat esimerkiksi yrityskaupan seurauksena.
 • Oppilaitoksen Y-tunnus muuttuu.
 • Oppilaitoksen yhteystiedot muuttuvat (postiosoite, sähköpostiosoite).

Kela voi perua koulutukseen myönnetyn opintotukioikeuden, jos opintotukioikeuden myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Kyseisen koulutuksen opiskelijat ovat kuitenkin oikeutettuja opintotukeen koulutuksen päättymiseen saakka.

Ilmoita muutoksista sähköpostitse opintoetuudet@kela.fi.

Voit lähettää myös suojattua sähköpostia.