Päihde- ja riippuvuuskuntoutuslaitosten hyväksymismenettely | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Päihde- ja riippuvuuskuntoutuslaitosten hyväksymismenettely

Kela voi maksaa asiakkaalle kuntoutusrahaa päihde- tai riippuvuuskuntoutuksen ajalta, kun

 • kuntoutuslaitos on Kelan hyväksymä
 • asiakkaalle annettu kuntoutuspäätös perustuu sosiaalihuoltolakiin tai terveydenhuoltolakiin.

Mitä Kela edellyttää kuntoutuslaitokselta?

Kela hyväksyy päihde- tai riippuvuuskuntoutusta antavan laitoksen, jonka kuntoutus

 • on laitosmuotoista, ympärivuorokautista kuntoutusta
 • toteutuu hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti
 • perustuu erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen

Näin haet Kelan hyväksymistä

 1. Laadi vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:
  • Kuntoutuslaitos hakee Kelan hyväksymistä.
  • Miten ja millä keinoilla kuntoutus tukee asiakkaan työssä pysymistä, sinne palaamista ja työelämään pääsemistä?
  • Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
 2. Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:
  • aluehallintoviraston lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukainen lupa ympärivuorokautisien sosiaalipalvelujen antamiseen
  • selvitys laitoksen tiloista ja laitteista (tilojen ja laitteiden pitää soveltua päihdekuntoutukseen)
  • laitoksen ylläpitäjän tai omistajan tiedot
  • selvitys laitoksen päihde- tai riippuvuuskuntoutuksen menetelmistä
  • selvitys laitoksen henkilökunnasta, eli henkilökunnan määrä, koulutus ja pätevyydet
  • muu mahdollinen selvitys tai tieto laitoksen toiminnasta.
 3. Lähetä hakemus osoitteeseen paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi. Voit käyttää halutessasi suojattua sähköpostia.

Hakemuksen käsittely Kelassa

Kela antaa laitoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisen päätöksen. Hyväksytyn laitoksen tiedot lisätään hyväksyttyjen kuntoutuslaitosten listalle. Kela voi myöntää asiakkaalle kuntoutusrahaa siitä päivästä lähtien, kun Kela on hyväksynyt laitoksen.

Ilmoita muutoksista

Jos hyväksytyn kuntoutuslaitoksen organisaatiossa, toiminnassa tai tiloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, laitoksen pitää ilmoittaa niistä Kelaan. Kela ei voi maksaa kuntoutusrahaa asiakkaalle, jos laitosta koskevat tiedot eivät ole ajan tasalla.

Ilmoita muutokset sähköpostilla paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi.

Sivu päivitetty 22.4.2021