Päihde- tai riippuvuuskuntoutus ja kuntoutusraha | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Päihde- tai riippuvuuskuntoutus ja kuntoutusraha

Kela voi maksaa päihde- tai riippuvuuskuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa asiakkaan toimeentulon turvaamiseksi.

Jotta Kela voi maksaa kuntoutusrahaa, asiakkaan pitää toimittaa Kelaan todistus kuntoutukseen osallistumisesta. Kuntoutuslaitoksen pitää huolehtia, että jokainen osallistuja saa kuntoutuksestaan osallistumistodistuksen. 

Osallistumistodistuksesta tulee selvitä seuraavat asiat:

  • kuntoutujan nimi ja henkilötunnus
  • todistuksen laatijan nimi ja yhteystiedot
  • todistus on laadittu kuntoutusrahaa varten
  • kuntoutusmuoto
  • kuntoutuksen tai kuntoutusjakson alkamis- ja päättymispäivä.