Vaikeudet opintolainan takaisinmaksamisessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Vaikeudet opintolainan takaisinmaksussa

Asiakas maksaa opintolainan takaisin pankille opintolainavelkakirjassa sovitun mukaisesti. Jos opiskelijalla on vaikeuksia maksaa pankille opintolainan lyhennystä tai korkoja, hänen täytyy sopia lyhennyksistä, lyhennysvapaista, takaisinmaksuaikatauluista sekä näihin liittyvistä muutoksista pankin kanssa. Muutokset eivät edellytä Kelan hyväksyntää, eikä Kela tarkemmin määrittele esimerkiksi vaadittavien lyhennysten suuruutta. 

Korkojen maksamiseen opiskelija voi hakea Kelalta korkoavustusta, jos hänen tulonsa eivät ylitä tulorajoja.

Maksumuistutus

Jos asiakas ei maksa opintolainaansa pankille sopimallaan tavalla, pankki muistuttaa asiakasta maksamaan erääntyneen maksun. Samalla pankki lähettää Kelaan tiedon opintolainan maksamisen laiminlyönnistä maksuhäiriöilmoituksella, jonka perusteella Kela lähettää asiakkaalle maksumuistutuskirjeen.

Kelan maksumuistutuskirjeessä asiakasta pyydetään maksamaan pankille erääntynyt maksu eräpäivään mennessä tai ottamaan yhteyttä pankkiin maksuista sopimiseksi. Kirjeessä kerrotaan mahdollisuudesta hakea korkoavustusta Kelalta, jos asiakkaan tulot ovat pienet.

Opintolainan irtisanominen

Jos asiakas ei maksa lainanlyhennystä tai korkoja pankille, pankki voi irtisanoa opintolainan ja esittää maksuvaatimuksen Kelalle. Lainan irtisanomisesta ei aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää. Kela maksaa opintolainan takaajana pankille ja perii sen jälkeen opiskelijalta koko pankille maksetun summan eli opintolainan takaussaatavan 4 %:n korolla. Opiskelija voi neuvotella opintolainan takaussaatavan maksamisesta Kelan perintäkeskuksen kanssa. Jos opiskelija ei maksa summaa Kelalle, se peritään ulosoton kautta.

Neuvoja velkatilanteessa

Jos asiakkaalla on vaikeuksia opintolainan takaisinmaksussa velkatilanteensa vuoksi, hän voi hakea neuvonta-apua esimerkiksi Takuusäätiöstä tai oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?