Korkoavustus

Korkoavustus tarkoittaa sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainasi korot kokonaisuudessaan. Et joudu maksamaan niitä takaisin Kelalle.

Kuka voi saada korkoavustusta?

Voit saada korkoavustusta, jos

 • tulosi eivät ylitä tulorajaa ja
 • pankki ei enää lisää korkoja opintolainaasi vaan on alkanut laskuttaa korot sinulta.

Pankki ei laskuta sinulta opintolainan korkoja niin kauan kuin saat opintotukea. Sinä aikana korko lisätään lainan pääomaan eli pääomitetaan. Kun et enää saa opintotukea, pankki pääomittaa korot vielä yhden lukukauden ajan. Sen jälkeen se alkaa laskuttaa korot sinulta.

Jos esimerkiksi saat viimeisen kerran opintotukea keväällä 2020, pankki pääomittaa opintolainasi korot vielä joulukuussa 2020 ja alkaa laskuttaa korot sinulta kesäkuussa 2021.

Jos olet suorittamassa asevelvollisuutta, Kela maksaa opintolainojesi korot sotilasavustuksena.

Et voi saada korkoavustusta lainoista, jotka Kela on maksanut pankille takausvastuun perusteella ja jotka nyt ovat Kelan perittävinä.

Tulorajat

Korkoavustuksen saaminen edellyttää, että tulosi eivät ylitä tulorajaa. Tuloraja on korkeampi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia tai luonasi asuu avio- tai avopuolisosi alaikäisiä lapsia. Avopuoliso voi olla myös samaa sukupuolta. Seuraavat tulorajat ovat voimassa helmikuun 2022 loppuun asti:

 • ei lapsia: 1 404 e/kk
 • yksi lapsi: 1 621 e/kk
 • kaksi lasta: 1 680 e/kk
 • kolme tai useampia lapsia: 1 780 e/kk.

Tulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen ja hintojen muutosten mukaisesti.

Korkoavustukseen vaikuttavat koronmaksupäivää edeltävien 4 kuukauden tulot. Jos kuukausitulosi ovat vaihdelleet tuona aikana, niiden keskiarvo ei saa ylittää tulorajaa. Kela ottaa huomioon bruttotulot, eli niistä ei vähennetä veroja tai tehdä vähennyksiä. Lue lisää Näin haet -sivulta.

Korkoavustukseen vaikuttavat veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

 • palkkatulot
 • elinkeinotoiminnan tulot
 • vuokratulot
 • osinkotulot
 • luovutusvoitot
 • eläkkeet
 • kotihoidon tuki
 • työmarkkinatuki ja työttömyysturvan päivärahat
 • sairauspäiväraha ja vanhempainpäivärahat
 • muut veronalaiset sosiaalietuudet
 • vastaavanlaiset tulot ulkomailta.

Tulot vaikuttavat samojen periaatteiden mukaisesti kuin opintotuessa.

Esimerkki

Opiskelija on saanut opintotukea viimeisen kerran kevätlukukaudella 2019. Pankki on pääomittanut hänen opintolainansa korot kesäkuussa 2019 ja vielä joulukuussa 2019. Opiskelija voi saada korkoavustuksen ensimmäisen kerran korkoihin, joiden maksupäivä on kesäkuussa 2020.

Esimerkki

Opiskelija hakee korkoavustusta korkoihin, joiden maksupäivä on joulukuussa. Hänellä ei ole lapsia. Tuen saamiseen vaikuttavat elo-, syys-, loka- ja marraskuun tulot. Opiskelijan tulot olivat elokuussa 500 euroa, syyskuussa 2 000 euroa, lokakuussa 1 500 euroa ja marraskuussa 1 000 euroa. Tulojen keskiarvo on 1 250 euroa kuukaudessa. Keskiarvo ei ylitä tulorajaa, joka on 1 404 euroa kuukaudessa. Opiskelija saa korkoavustuksen.

Lue lisää