Hoito-oikeuden osoittaminen eurooppalaisella sairaanhoitokortilla | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC) on käytössä EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois Irlannissa.

Ulkomailta Suomeen tullut asiakas voi todistaa oikeutensa julkiseen terveydenhuoltoon toisen maan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai kortin korvaavalla väliaikaisella todistuksella. Hänellä on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon samalla asiakasmaksulla kuin kuntalaisilla.

Jos ulkomailla asuvalla eläkkeensaajalla on Kelan myöntämä eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti, hän saa kaiken tarvitsemansa hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin kuntalainen.

Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei käytetä Suomessa, lukuun ottamatta eläkkeensaajan eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Ota kopio kortista valtion korvauksen hakemista varten

Julkisella terveydenhuollolla voi olla oikeus hakea valtion korvausta annetusta hoidosta. Jos korvausta haetaan, ota kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai kortin korvaavasta väliaikaisesta todistuksesta.

Toisen maan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kun asiakas esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai kortin korvaavan väliaikaisen todistuksen, hänellä on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin kuntalaisilla. Lisäksi hänellä on oikeus saada jälkikäteen Kelasta sairaanhoitokorvauksia

 • yksityisen terveydenhuollon palvelujen kustannuksista
 • sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista
 • apteekista ostettujen lääkkeiden kustannuksista.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää maa, joka vastaa asiakkaan sairaanhoitokustannuksista. Kortti myönnetään kyseisen maan virallisella kielellä. Kortin tietosisällöt ovat eri maiden korteissa samat.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on henkilökohtainen. Alaikäisellä lapsella pitää olla oma kortti. Kortin on oltava voimassa hoidon antamishetkellä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on joko erillinen tai kansalliseen sairausvakuutuskorttiin yhdistetty. Katso kuvat eri maiden myöntämistä eurooppalaisista sairaanhoitokorteista (ec.europa.eu).

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin oikeassa yläkulmassa on kortin myöntäneen maan kaksikirjaiminen maatunnus. Kortin oikeassa alakulmassa on päivä, jolloin kortin voimassaolo päättyy. Kortin voimassaoloajan päättää kortin myöntävä maa. Voimassaoloaika vaihtelee maittain.

Joidenkin maiden myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti voi sisältää myös elektronisen sirun.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaava todistus

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaava väliaikainen todistus on käytössä EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa. Todistuksen myöntää maa, joka vastaa asiakkaan sairaanhoitokustannuksista. Todistus voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos korttia ei ole mahdollista toimittaa pyydetyssä ajassa.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaava väliaikainen todistus on A4-kokoinen paperinen asiakirja. Kukin maa myöntää todistuksen omalla kielellään. Asiakirjassa on

 • todistuksen myöntävän maan tunnus
 • asiakkaan henkilötiedot
 • sairausvakuutuslaitoksen tai sairauskassan tunnistenumero
 • todistuksen voimassaoloaika
 • todistuksen antopäivä
 • allekirjoitus ja leima
 • eurooppalaisen sairaanhoitokortin tunnistenumero ja viimeinen voimassaolopäivä.

Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa asuvalle eläkkeensaajalle, jonka sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa. Kortin esittämällä eläkeläinen saa

 • kaiken tarvitsemansa hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin kuntalainen
 • suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa, ambulanssissa ja apteekissa.

Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti on etupuolelta sininen. Kortin kääntöpuoli on vihreä. Kortti sisältää tiedot asiakkaan oikeudesta sairaanhoitoon Suomessa sekä muissa EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa.

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?