Todistukset, joilla ei voi osoittaa hoito-oikeutta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Todistukset, joilla ei voi osoittaa hoito-oikeutta

Esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla ei voi osoittaa oikeutta hoitoon julkisessa terveydenhuollossa:

Nämä asiakirjat eivät kelpaa hoito-oikeustodistuksena, kun julkinen terveydenhuolto hakee valtion korvausta Kelasta.

Kela-kortti

Kela-kortilla ei voi osoittaa oikeutta sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Asiakkaalla on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin, jos hänellä on kotikunta Suomessa.

Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei käytetä Suomessa. Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla voi osoittaa oikeutensa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon oleskellessaan tilapäisesti EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Ulkomailla asuva eläkkeensaaja käyttää eläkkeensaajan eurooppalaista sairaanhoitokorttia asioidessaan Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Maiden välillä käytettävät lomakkeet

Lomakkeilla E 106, E 109, E 120, E 121 ja S1 myönnetään ja rekisteröidään hoito-oikeuksia EU-lainsäädäntöä soveltavissa maissa. Lomakkeet pitää rekisteröidä Kelassa, minkä jälkeen asiakas saa Kelasta todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Jos asiakas esittää toisen maan myöntämän lomakkeen A1, pyydä häntä esittämään kyseisen maan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai olemaan yhteydessä Kelaan.

Muun maan kuin toisen Pohjoismaan myöntämä sairausvakuutuskortti

Jos kansallista sairausvakuutuskorttia ei ole myöntänyt toinen Pohjoismaa, sillä ei voi osoittaa oikeuttaan hoitoon Suomessa.

Jos kansalliseen sairausvakuutuskorttiin on yhdistetty eurooppalainen sairaanhoitokortti, sillä voi osoittaa oikeutensa sairaanhoitoon samalla tavalla kuin erillisellä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Kansalliset terveydenhoitokortit

Asiakas ei voi osoittaa oikeutta hoitoon kansallisilla terveydenhoitokorteilla, esimerkiksi potilaskortilla tai neuvolakortilla.

Vakuutusyhtiöiden vakuutuskortit

Yksityisen vakuutusyhtiön myöntämä vakuutuskortti ei kelpaa hoito-oikeustodistukseksi. Esimerkki sekaannusta aiheuttavasta kortista on hollantilaisen vakuutusyhtiön myöntämä World Health Insurance Card (WHIC). Kortti muistuttaa nimeltään ja ulkonäöltään eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

EU:n henkilöstön sairausvakuutuskortti EIHIC

EU:n virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on oma erillinen sairausvakuutusjärjestelmä (JSIS). Sairausvakuutus on EU:n henkilöstölle pakollinen.

EU:n henkilöstön sairausvakuutuskorttia (EIHIC) ei enää nykyisin myönnetä, vaan kortti on korvattu paperisella asiakirjalla. Aiemmin myönnettyjä kortteja voi yhä olla käytössä. Kortti muistuttaa sekä nimeltään että ulkonäöltään eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

JSIS:ään kuuluvalla ei voi olla käytössään eurooppalaista sairaanhoitokorttia. EU:n henkilöstön sairausvakuutuskortilla tai paperisella asiakirjalla ei voi osoittaa oikeutta hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Q/SF-lomakkeet

Q/SF4-lomake on Kanadan Quebecin viranomaisen myöntämä todistus oikeudesta hoitoetuuksiin, ja lomake Q/SF1 on Quebecista Suomeen lähetetyn työntekijän todistus.

Lomakkeet eivät sellaisenaan kelpaa julkisessa terveydenhuollossa hoito-oikeustodistuksena. Ne täytyy rekisteröidä Kelassa, minkä jälkeen asiakas saa Kelasta todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Sivu päivitetty 22.4.2021