Hoitoon hakeutuminen ulkomailta Suomeen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Hoitoon hakeutuminen ulkomailta Suomeen

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tilanteista, joissa asiakas hakeutuu hoitoon ulkomailta Suomeen.

Ulkomailta voi matkustaa Suomeen saamaan hoitoa. Annettavan hoidon hinta riippuu siitä, onko asiakkaalla ennakkolupaa vai ei.

Julkisella terveydenhuollolla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan asiakasta, joka hakeutuu Suomeen hoitoon ilman ennakkolupaa Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista.

Suomeen hoitoon hakeutuvan asiakkaan pitää selvittää hoitomahdollisuudet siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa hän toivoo saavansa hoitoa.

Jos asiakas hakeutuu hoitoon erikoissairaanhoidon yksikköön ja hänellä on toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa tehty lähete, se pitää hyväksyä, jos sen perusteella voi arvioida hoidon tarpeen.

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Jos toinen maa on myöntänyt asiakkaalle ennakkoluvan (lomake S2 tai E 112) hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa, hoito pitää järjestää hänelle samoin perustein kuin Suomessa asuvalle asiakkaalle. Julkinen terveydenhuolto perii asiakkaalta saman asiakasmaksun kuin hyvinvointialueella asuvalta henkilöltä. Hoidon järjestämisestä vastuussa oleva hyvinvointialue hakee Kelasta valtion korvausta hoidon kustannuksista. Kela maksaa korvauksen ja laskuttaa kustannukset ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta.

Jos toinen maa on myöntänyt asiakkaalle luvan saada hoitoa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, hoito pitää järjestää samalla tavalla ja samassa ajassa kuin muillekin asiakkaille. Yksityinen terveydenhuolto laskuttaa kaikki hoidon kustannukset asiakkaalta. Asiakas voi hakea jälkikäteen korvausta Kelasta tai omasta kotimaastaan.

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Jos asiakas hakeutuu EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen käyttämään julkisen terveydenhuollon palveluja ilman ennakkolupaa, hoito pitää järjestää hänelle samoin perustein kuin Suomessa asuvalle asiakkaalle, mutta asiakkaalta pitää laskuttaa kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset. Terveydenhuollolla ei ole velvollisuutta järjestää Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista ilman ennakkolupaa tulleelle asiakkaalle hoitoa samoin perustein kuin Suomessa asuvalle.

Hyvinvointialueella on mahdollisuus rajoittaa määräaikaisesti ulkomailta tulevien potilaiden vastaanottoa,  jos se on välttämätöntä hyvinvointialueen asukkaiden terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. Rajoitusten käyttöönotosta on ilmoitettava Valviralle, aluehallintovirastolle ja Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle.

Yksityisen terveydenhuollon on annettava palveluita toisessa EU-maassa vakuutetulle asiakkaalle samoin perustein kuin Suomessa asuville. Yksityinen terveydenhuolto laskuttaa asiakkaalta saman hinnan kuin Suomessa asuvalta henkilöltä.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?