Matkakorvaus taksilla tehdystä matkasta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Taksi, invataksi tai paaritaksi

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sairaanhoitoon tehtyjen matkojen korvaamisesta.

Kela voi korvata asiakkaan taksimatkan silloin, kun

  • hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi sen olevan asiakkaan terveydentilan perusteella välttämätöntä
  • taksimatka on tilattu maakunnallisesta Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Muualta tilatusta taksista Kela ei voi maksaa matkakorvausta, eikä asiakas voi hakea sitä Kelasta jälkikäteenkään.

Jos asiakkaan pitää käyttää erityisajoneuvoa (esim. taksia) puutteellisten julkisten liikenneyhteyksien vuoksi, hänen pitää itse perustella tilausvälityskeskukselle tilauspuhelun yhteydessä, miksi hän tarvitsee taksin.

Invataksi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle

  • joka on liikuntakyvytön
  • joka kulkee koko matkan ajan pyörätuolissa istuen
  • joka tarvitsee paarikuljetuksen
  • joka ei pysty siirtymään edes avustettuna pyörätuolista autoon tai autosta pois
  • jonka apuväline ei mahdu tavalliseen taksiin.

Kokoon taittuva pyörätuoli on yleensä mahdollista kuljettaa myös henkilöautomallisen taksin tavaratilassa. Tällöin kuljettaja yleensä avustaa asiakkaan autoon ja autosta pois riippumatta siitä, millaisella autolla matka tehdään.

Invataksin tai esteettömän ajoneuvon käyttö on perusteltava todistuksen (SV 67) kohdassa 11 ”Perustelut”.

Taksimatkojen yhdistely

Taksimatkoja pyritään yhdistelemään aina silloin, kun samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustaa useita asiakkaita ja matkojen yhdistely on tarkoituksenmukaista.

Matkoja yhdistellään etenkin pitkissä, yli kunta- ja maakuntarajojen menevissä kuljetuksissa. Yhdistelyn tehostamiseksi taksimatkojen matkatilaukset on keskitetty maakunnallisiin tilausvälityskeskuksiin.

Asiakas voi olla matkojen yhdistelyn vuoksi perillä terveydenhuollon yksikössä enintään 1 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Samasta syystä asiakas voi joutua odottamaan paluumatkan alkamista enintään 1 tunnin.

Jos asiakkaan paluumatka tilataan viimeistään 1 tuntia ennen kuin asiakas olisi valmis kotiutumaan, asiakkaan ei tarvitse odottaa paluumatkan alkamista matkojen yhdistelyn vuoksi. Odotusaika on sen vuoksi, että tilausvälityskeskus voi yhdistellä matkaan muita samaan suuntaan matkustavia asiakkaita.

Jos terveydenhuolto tilaa asiakkaalle paluumatkan viimeistään tuntia ennen matkan haluttua lähtöaikaa, matkaan ei sovelleta tunnin odotusaikaa yhdistelyn vuoksi.

Jos asiakas ei voi terveydentilansa vuoksi matkustaa muiden kanssa, perustele se todistuksessa (SV 67, kohta 8) tai kerro yhdistelykiellosta tilauspuhelussa. Tällöin asiakkaan taksimatkaan ei yhdistellä muita asiakkaita.

Kerro asiakkaan erityistarpeet tilauspuhelussa

Kun tilaat taksin asiakkaalle, kerro samalla asiakkaan terveydentilaan ja kuljetukseen liittyvät erityistarpeet. Kerro esimerkiksi, jos asiakkaan terveydentila edellyttää tietynlaista kulkuneuvoa, mukana on apuvälineitä tai asiakkaan pitää esimerkiksi saada jalka suoraksi.

Kerro myös, jos asiakkaan matkaan ei voida yhdistellä muita.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021