Matkakorvaukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Matkakorvaukset

Tässä osiossa on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Kelan maksamista matkakorvauksista. 

Kela korvaa asiakkaan tarpeellisia ja välttämättömiä matkakustannuksia, jotka liittyvät

  • sairauden hoitoon
  • raskauteen
  • synnytykseen
  • kuntoutukseen, kun kuntoutuksesta on Kelan tai julkisen terveydenhuollon päätös.

Kela voi joissain tapauksissa korvata myös saattajan tai perheenjäsenen matkoja.

Mitä Kela korvaa?

Kela korvaa asiakkaiden matkat pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Halvimman käytettävissä olevan matkustustavan arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan terveydentila ja liikenneolosuhteet.

Matkakorvaus myönnetään yleensä enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuvat asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta lähimpään hoitopaikkaan, jossa asiakas voi saada tarvitsemansa tutkimuksen ja hoidon. Vakinainen kotiosoite on merkitty väestötietojärjestelmään.

Jos asiakas sairastuu äkillisesti vieraalla paikkakunnalla, matka voidaan korvata julkisen sairaanhoidon osalta sinne, mistä asiakas on hoidon saanut ja yksityisen sairaanhoidon osalta siihen tutkimus- tai hoitopaikkaan, joka on lähimpänä oleskelupaikkaa.

Omavastuu

Matkan omavastuu on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Vuosiomavastuu eli ns. matkakatto on 300 euroa. Sitä kerryttävät myös alle omavastuun jäävät matkakustannukset.

Jos matkan hinta on esimerkiksi 10 euroa, asiakas maksaa matkasta 10 euroa, joka kerryttää vuosiomavastuuta. Kun vuosiomavastuu ylittyy, loppuvuoden matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuta.

Sivu päivitetty 22.4.2021