Näitä työterveyshuollon kustannuksia korvataan | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Mitä kustannuksia Kela korvaa?

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut hankkimalla ne hyvinvointialueelta, yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää ne omalla työterveysasemalla. Kela korvaa osan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Kun työnantaja järjestää työterveyshuollon omalla työterveysasemalla, korvauksen määrä perustuu palvelujen tuottamisen kustannuksiin.

Kun työterveyshuolto on ostettu hyvinvointialueelta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, hyväksyttäviä kustannuksia ovat työterveyshuollon palveluista perityt maksut ja palkkiot, jotka vastaavat työnantaja oman työterveysaseman perustamis- ja käyttökustannuksia.

Hyvinvointialueelta tai yksityiseltä palveluntuottajalta hankitut palvelut

Työterveyshuollon palveluntuottaja perii työnantaja-asiakkaaltaan

  • aikaperusteisia tai käyntikertakohtaisia palkkioita työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työstä
  • toimenpidekohtaisia maksuja laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista.

Työterveyshuollon palveluntuottaja saattaa lisäksi periä työterveyshuollon avustavan henkilöstön ja toimistotyön kuluista yleis- tai perusmaksuja. Niillä ei voi kattaa työterveyslääkäreiden ja -hoitajien tai työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Kela ei korvaa pelkkiä yleismaksuja, jos tilikauden aikana ei ole ollut varsinaista työterveyshuollon toimintaa, josta on syntynyt kustannuksia.

Työnantaja ja palveluntuottaja voivat sopia keskenään laskutuskäytännöistä. Laskutustavasta riippumatta työterveyshuollon toiminta eritellään korvaushakemuksessa. Toiminta pitää pystyä esittämään aikaperusteisina, käyntikohtaisina tai tutkimuksiin perustuvina maksuina ja palkkioina.

Erikseen laskutetuista poliklinikka- ja toimistomaksuista, laitososuuksista, laskutuslisistä tai esimerkiksi erilaisista komissio- tai palvelumaksuista ei saa korvausta. Niitä ei siis pidä ilmoittaa hakemuksessa.

Arvonlisäverovelvollinen työnantaja voi vähentää arvonlisäverot verotuksessaan. Koska arvonlisäverojen osuutta ei korvata, hakija ilmoittaa korvaushakemuksessa hinnat ilman arvonlisäveroa.

Omalla työterveysasemalla järjestetyt palvelut

Kela korvaa työnantajalle oman työterveysaseman perustamiseen ja käyttöön liittyviä kustannuksia.

Perustamiskustannuksina korvattavia voi syntyä

  • tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteistosta
  • kalustosta
  • työterveyshuollon tieto- ja seurantajärjestelmistä.

Kiinteistöön liittyvät kustannukset eivät ole korvattavia.

Lisäksi korvataan työterveysaseman kohtuulliset ylläpito- ja käyttökustannukset, joita ovat muun muassa

  • työterveyshuollossa toimivan henkilöstön palkka- ja toimitilakustannukset
  • tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja kaluston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset
  • työterveyshuollon tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?