Yrittäjän työterveyshuollon lomakkeet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän lomakkeet

Sivulla ovat ne lomakkeet, joita käytetään yrittäjän työterveyshuollon korvauksen hakemiseen.

Työterveyshuollon palveluntuottaja esitäyttää lomakkeet lukuun ottamatta lomaketta SV 116 TTH (Yrittäjän hakemus, työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiudet ja matkojen kustannukset). Sen täyttää kokonaan yrittäjä itse.

  • SV 110 TTH (pdf) Yrittäjän hakemus: Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset
  • SV 111 TTH (pdf) Selvitys: Palveluntuottajan antamat tiedot yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuollosta
  • SV 113 TTH (pdf) Selvitys: Palveluntuottajan antamat tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä
  • SV 114 TTH (pdf) Tilitys: Yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset
  • SV 116 TTH (pdf) Yrittäjän hakemus: Työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset

Tilitysmenettelyssä käytössä olevat lomakkeet

Jos yrittäjällä on käytössä tilitysmenettely, työterveyshuollon palveluntuottaja hakee korvauksen työterveyshuollon kustannuksista yrittäjän puolesta. Tilityksen voi tehdä hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksikkö tai Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä tehnyt yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja.

Palveluntuottaja liittää yrittäjäkohtaiset selvityslomakkeet tilityslomakkeeseen SV 114 TTH (pdf). Tilityslomakkeeseen liitetään joko selvityslomakkeita SV 111 TTH (pdf) tai SV 113 TTH (pdf). Yksi tilitys voi sisältää enintään 25 erillistä selvityslomaketta.

Lue lisää tilitysmenettelystä.

Jos tilitysmenettely ei ole käytössä

Jos yrittäjällä ei ole käytössä tilitysmenettelyä, yrittäjä hakee korvauksen työterveyshuollon kustannuksista itse. Yrittäjä hakee korvauksen Yrittäjän hakemuslomakkeella SV 110 TTH (pdf), jonka palveluntuottaja tulostaa tietojärjestelmästään.

Palveluntuottaja täyttää hakemuslomakkeen liitteeksi selvityslomakkeen SV 111 TTH (pdf) ja/tai SV 113 TTH (pdf). Yhteen hakemukseen voi liittää useampia selvityslomakkeita.

Lomakkeella SV 111 TTH palveluntuottaja antaa tiedot

  • YEL-yrittäjän työpaikkaselvityksestä
  • YEL- tai MYEL-yrittäjän muusta ehkäisevästä työterveyshuollosta tai yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, jos sairaanhoito on järjestetty työterveyshuollon lisäksi.

Lomakkeella SV 113 TTH palveluntuottaja antaa tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä ja siihen liittyvistä kustannuksista. Jos työpaikkaselvitys koskee useita samalla tilalla työskenteleviä maatalousyrittäjiä, toiminta- ja kustannustiedot pitää selvittää kustakin yrittäjästä erikseen omalla yrittäjäkohtaisella lomakkeella.

Yrittäjän korvaushakemus ensiapu- ja matkakustannuksista

Yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea korvausta työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeellisiksi arvioimista

  • ensiapuvälineistä ja -koulutuksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista
  • työterveyshuoltokäynteihin liittyvistä matkakustannuksista.

Korvausta haetaan lomakkeella SV 116 TTH (pdf), jonka yrittäjä täyttää itse.

Käytä Kelan hyväksymiä lomakkeita

Jos tulostat lomakkeet palveluntuottajan omasta tietojärjestelmästä, varmista, että ne ovat Kelan hyväksymiä.

Kela antaa hyväksytyille lomakkeille erillisen numeron. Numero ja teksti ”Kelan hyväksymä lomake” ovat näkyvissä lomakkeen alareunassa.

Lisätietoja hyväksymismenettelystä saat sähköpostitse osoitteesta tth@kela.fi.

Sivu päivitetty 3.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?