Tilitysmenettely työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tilitysmenettely työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa

Tässä osiossa on tietoa tilitysmenettelystä työterveyshuollon palveluntuottajille.

Tilitysmenettelyssä yrittäjä maksaa saamistaan palveluista työterveyshuollon palveluntuottajalle vain sen osuuden, josta Kela ei myönnä korvausta. Palveluntuottaja hakee yrittäjän puolesta korvauksen Kelasta tilityksenä.

Terveyskeskusta ylläpitävän hyvinvointialueen oikeus hakea korvausta tilitysmenettelyllä perustuu lakiin. Yksityinen palveluntuottaja voi myös käyttää tilitysmenettelyä, mutta tällöin korvausoikeus on yrittäjällä. Tämän vuoksi yksityisen palveluntuottajan tulee sopia tilitysmenettelyn käyttämisestä Kelan ja yrittäjän kanssa.

Näin työterveyshuollon palveluntuottaja tekee sopimuksen tilitysmenettelystä.

Milloin yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja voi käyttää tilitysmenettelyä

Yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja voi tehdä tilityksen, kun

  • palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä
  • yrittäjä on tehnyt työterveyshuoltosopimuksen yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa ja
  • yrittäjä on antanut suostumuksensa hänelle kuuluvan korvauksen maksamiseen yksityiselle palveluntuottajalle tilitysmenettelyllä työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteellä.

Yrittäjän on mahdollista hakea itse korvausta työterveyshuollon palveluista, jos työterveyshuoltosopimus on tehty yksityisen palveluntuottajan kanssa, eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty.

Lue lisää yrittäjän korvauksen hakemisesta, jos tilitysmenettely ei ole käytössä.

Milloin terveyskeskusta ylläpitävä hyvinvointialue voi käyttää tilitysmenettelyä

Jos hyvinvointialue tuottaa työterveyshuoltopalvelut yrittäjille itse, sillä on oikeus saada korvausta järjestämästään työterveyshuollosta tilitysmenettelyllä ilman erillistä sopimusta Kelan kanssa.

Jos hyvinvointialue järjestää työterveyshuoltopalvelut yrittäjille ostopalveluna, yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja voi tehdä tilityksen terveyskeskusta ylläpitävän hyvinvointialueen ostopalveluista. Edellä mainittujen tilityksen ehtojen pitää täyttyä.

Ostopalvelutilanteessa hyvinvointialueen pitää ohjata yrittäjät tekemään työterveyshuoltosopimukset suoraan sen yksityisen palveluntuottajan kanssa, joka antaa palvelut.