Yrittäjän työterveyshuollon korvausten hakeminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän korvauksen hakeminen

Tässä osiossa on tietoa työterveyshuollon palveluntuottajille yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta.

Tee yrittäjän kanssa työterveyshuoltosopimus

Oman työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle vapaaehtoista. Jos yrittäjä järjestää itselleen työterveyshuollon, hänellä pitää olla työterveyshuoltosopimus.

Työnantajayrittäjällä voi olla yhteinen työterveyshuoltosopimus työntekijöidensä kanssa. Tällöin sopimuksesta pitää ilmetä, että se koskee myös yrittäjää itseään.

Jos yrittäjä haluaa itselleen eritasoisen työterveyshuollon (esim. laajemman sairaanhoidon), siitä pitää sopia työterveyshuoltosopimuksessa ja yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä. Asian pitää myös ilmetä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta.

Tarkista nämä vuoden ensimmäisellä käynnillä

Vuoden ensimmäisellä käynnillä työterveyshuollon on tarkistettava

  • maksaako yrittäjä YEL- tai MYEL-vakuutusta
  • toimiiko YEL- tai MYEL-yrittäjä yksin vai onko hänellä työntekijöitä.

Jos yrittäjä ei maksa YEL- tai MYEL-eläkevakuutusta, hänellä ei ole oikeutta yrittäjän työterveyshuollon korvaukseen.

Työterveyshuollon kustannuksista voidaan kuitenkin myöntää korvausta yrittäjän tai maatalousyrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä, vaikka hänellä ei ole YEL- tai MYEL-vakuutus voimassa. MYEL-yrittäjä saa tilakäynneistä valtionosuuden vain, jos hän käyttää yrittäjän työterveyshuollon hakumenettelyä.

Korvausten hakutapa – yksinyrittäjä vai työnantajayrittäjä

Yksinyrittäjä

Jos yrittäjä toimii yksin, korvausta haetaan yrittäjän hakumenettelyllä. Yrittäjän hakumenettelyssä työterveyshuollon palveluntuottaja

Työnantajayrittäjä

Jos yrittäjällä on palkattuja työntekijöitä, yrittäjä valitsee, käyttääkö hän yrittäjän hakumenettelyä vai työnantajan hakumenettelyä. Hakumenettelyä ei voi vaihtaa kesken kalenterivuoden.

  • Jos yrittäjä käyttää yrittäjän hakumenettelyä, palveluntuottaja
  • Jos työnantajana toimiva yrittäjä käyttää työnantajan hakumenettelyä, yrittäjän työterveyshuoltokustannuksista haetaan korvausta samalla kertaa ja samalla lomakkeella kuin työntekijöiden kustannuksista. Korvausten hakeminen tehdään kerran vuodessa. Palveluntuottaja

Korvausten hakuaika

Jos yrittäjällä on käytössä tilitysmenettely, korvausten hakuaika on 6 kuukautta palvelujen antamisesta.

Jos tilitysmenettelyä ei ole käytössä, yrittäjä hakee korvausta itse. Korvausten hakuaika on 6 kuukautta palvelujen maksamisesta.

Huomaa nämä työnantajan hakumenettelyssä

Jos työnantajana toimiva yrittäjä valitsee työnantajan hakumenettelyn, korvausta haetaan sekä yrittäjän että työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista samalla lomakkeella (ks. Työnantajan lomake ja täyttöohje).

Työnantajan hakumenettelyn käyttäminen edellyttää, että yrittäjän ja työntekijöiden työterveyshuolto kirjataan samaan työterveyshuoltosopimukseen ja toimintasuunnitelmaan. Lisäksi työterveyshuollon pitää olla yrittäjälle ja työntekijöille saman laajuinen.

Jos yrittäjän omien palvelujen sisältö on erilainen kuin työntekijöiden, yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä.

Oikea hakutapa varmistaa hakemuksen sujuvan käsittelyn

Kelan pitää käsitellä työnantajahakemukset ja yrittäjähakemukset eri tavalla, sillä esimerkiksi hakuaika, korvausten laskentatapa ja enimmäismäärät eroavat toisistaan.

Kela ei pysty käsittelemään yksinyrittäjän työterveyshuollon tietoja, jos ne on täytetty työnantajan hakemuslomakkeeseen. Jos yksinyrittäjä hakee korvausta työnantajan lomakkeella, hakemuksen käsittelijän on pyydettävä lisäselvityksiä sekä yrittäjältä että palveluntuottajalta. Se viivästyttää korvauksen maksamista.

Lue lisää